Τζουμανίκας Παναγιώτης

Τζουμανίκας Παναγιώτης

Επιστημονικό προσωπικό

Θέση: Μεταδιδακτορικός ερευνητής


Στοιχεία επικοινωνίας

tzumanik@ceid.upatras.gr

Σύντομο βιογραφικό

Σπουδές:
  • Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2006.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών «Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων & Επικοινωνιών», 2011.
  • Διδάκτορας, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2018.
    Θέμα διδακτορικής διατριβής:
    Μελέτη ατμοσφαιρικών παραμέτρων με τεχνικές Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας.
    Επιβλέπων Καθηγητής: Καζαντζίδης Ανδρέας, Καθηγητής.

Αναλυτικό Βιογραφικό

Άλλες πληροφορίες

  • Μηχανικός Λογισμικού στην INTRACOM TELECOM, RnD Department, Systems Software Development, 2008-σήμερα
1. Cloud detection and classification with the use of whole-sky ground-based images, A. Kazantzidis, P. Tzoumanikas, A.F. Bais, S. Fotopoulos, G. Economou, , Atmospheric Research, 113, 80-88, 2012

2. Cloud observations in Switzerland using hemispherical sky cameras, S. Wacker, J. Groebner, C. Zysset, L. Diener, P. Tzoumanikas, A. Kazantzidis, L. Vuilleumier, R. Stockli, S. Nyeki, N. Kampfer, , Journal of Geophysical Research, 120(2), 695-707, 2015

3. Site adaptation of global horizontal irradiance from the Copernicus Atmospheric Monitoring Service for radiation using supervised machine learning techniques, V. Salamalikis, P. Tzoumanikas, A. A. Argiriou, A. Kazantzidis, , Renewable Energy, 195:92-106, 2022