Επικοινωνία

Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Φυσικής

Πανεπιστημιούπολη
265 00 Πάτρα

φαξ: 2610 997989