Έρευνα

 • Γενικά

  Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχει  σε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά έργα που σχετίζονται με επίκαιρα περιβαλλοντικά θέματα όπως η μελέτη και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ατμοσφαιρική ρύπανση κ.α.

 • MENA Hybrid Solar System

  Energy demand in all MENA countries is rising 5–10% pa. Most MENA countries satisfy their energy demand with fossil resources despite the fact that there is an excellent availability and quality of solar radiation. Yet the implementation of renewable energies in the MENA region is developing slowly. One reason for this is among others low confidence in the base load capacity of renewables. This project aims to support the implementation of solar energy systems in the MENA region by following...

  Περισσότερα

 • Ευφυές Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Ποιότητας Αέρα (SmartAQM)

  Η Ποιότητα του Αέρα σε αστικά κέντρα επηρεάζει δυσμενώς την υγεία και αποδοτικότητα εκατομμυρίων ανθρώπων με άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία και ευημερία του τόπου. Η προτεινόμενη λύση βασίζεται στην πρόβλεψη από ευφυή συστήματα, τα οποία δύνανται να αντικαταστήσουν ή να λειτουργήσουν παράλληλα με μετρητικούς σταθμούς, εφόσον το κόστος τους μειωθεί και η αξιοπιστία τους βελτιωθεί. Με σωστή διαχείριση των ρυπογόνων επιχειρηματικών και ατομικών δραστηριοτήτων ως απόρροια της πρόβλεψης, ο...

  Περισσότερα

 • IREEDER: Introducing electrical recent engineering developments into undergraduate curriculum

  IREEDER aims to to improve the capacity of high education in Jordan in the fields of Renewable Energy (RE), Internet of Things (IoT) and Cyber Security (CS), using state of the art technology and training staff on improving the quality of the materials taught by making best use of these technologies. The project duration is 3 years (2019-2022), is coordinated by the Al-Hussein Bin Talal University (Jordan) and is  co-funded by Erasmus+ program of the European Union....

  Περισσότερα

850 hPa isobaric maps processed database

You can download the image proceeded database used in the experiments described in our paper

Zagouras A., Argiriou A.A., Economou G., Fotopoulos S., Flocas H.A., ‘Weather Maps Classification over Greek domain based on Isobaric Line Patterns: A Pattern Recognition Approach’, Theoretical and Applied Climatology, in press, online 14 March 2013. doi: 10.1007/s00704-013-0870-8

from <here>. You can use it for educational non-commercial purposes, by citing the paper mentioned above. The dataset consists of 296 binary JPEG images, with a resolution of 354x286 pixels, organized into 8 folders corresponding to the 8 different circulation types over Greece. Each image shows the trace of the characteristic isobaric line of each weather map. More details are provided in the paper.