Έρευνα

 • Γενικά

  Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχει  σε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά έργα που σχετίζονται με επίκαιρα περιβαλλοντικά θέματα όπως η μελέτη και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ατμοσφαιρική ρύπανση κ.α.

 • Ελληνικό Δίκτυο Ηλιακής Ενέργειας

  Το ερευνητικό έργο "Ελληνικό Δίκτυο Ηλιακής Ενέργειας" έχει ως αντικείμενο το σχεδιασμό και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του διαθέσιμου ηλιακού δυναμικού στην Ελλάδα με την παραγωγή χαρτών ηλιακής ενέργειας σε λεπτομερή χωρική και χρονική ανάλυση και την παροχή πρόγνωσης των επιπέδων της ηλιακής ενέργειας σε ορίζοντα μερικών ημερών. Το σύστημα αυτό υποστηρίζετα από μια επικαιροποιημένη κλιματολογική μελέτη της ηλιακής ενέργειας για μία...

  Περισσότερα

 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ COPAL (FSRI - COPAL)

  Το ερευνητικό έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ COPAL» (FSRI-COPAL) στοχεύει στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία της εθνικής συμμετοχής στην ευρωπαϊκή υποδομή (Ε.Υ.) του ESFRI με την ονομασία COPAL (ex EUFAR), που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη μίας αερομεταφερόμενης υποδομής που θα αξιοποιηθεί για την έρευνα στο περιβάλλον και τις Γεωεπιστήμες.  Για τον σκοπό αυτό, τίθενται οι εξής στόχοι: Η αποτύπωση και ανάλυση της υπάρχουσας...

  Περισσότερα

 • Weather Intelligence for Reneable Energy (WIRE)

  Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας συμμετέχει στη διεθνή δράση COST-ESSEM 1002 με τίτλο "Weather Intelligence for Renewable Energy (WIRE)" . Αντικείμενο της δράσης είναι η ανάπτυξη αλγορίθμων για την ακριβή πρόγνωση του ηλιακού και αιολικού δυναμικού, με σκοπό την παροχή πληροφοριών για την αναμενόμενη ισχύ που μπορούν να παρέχουν οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας....

  Περισσότερα

 • Advances in homogenisation methods of climate series: an integrated approach HOME

  Long instrumental climate records are the basis of climate research. However, these series are usually affected by inhomogeneities (artificial shifts), due to changes in the measurement conditions (relocations, instrumentation and others).As the artificial shifts often have the same magnitude as the climate signal, such as long-term variations, trends or cycles, a direct analysis of the raw data series can lead to wrong conclusions about climate change. In order to deal with this crucial...

  Περισσότερα

 • Stable Isotopes in Biospheric-Atmospheric-Earth System Research SIBAE

  Predicting impacts of global change on the Earth system requires detailed understanding of interactions between biota and biogeochemical processes in different environments and management regimes. Stable isotopes are a powerful tool for studying such interactions in natural and managed ecosystems, offering insights beyond classical methodologies. COST Action ES0806 SIBAE As integrative, coordinated European platform for the use of stable isotopes in biosphere-atmosphere-Earth system...

  Περισσότερα

 • Contribution of Emission Sources on the Air quality of the Port-cities in Greece and Italy (CESAPO)

  Οι περιοχές κοντά στα λιμάνια συγκεντρώνουν πολλές δραστηριότητες. Είναι οικονομικά κέντρα και συγκοινωνιακοί κόμβοι όχι μόνο θαλασσίων αλλά και χερσαίων μεταφορών. Συγκεντρώνουν επίσης και αρκετές έως πολλές βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα λιμάνια μπορεί να θεωρηθούν ως ευκαιρία για κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, το δυναμικό τους θα πρέπει να αξιοποιηθεί με βιώσιμο τρόπο. Η Μεσόγειος θάλασσα στο...

  Περισσότερα

 • MENA Hybrid Solar System

  Energy demand in all MENA countries is rising 5–10% pa. Most MENA countries satisfy their energy demand with fossil resources despite the fact that there is an excellent availability and quality of solar radiation. Yet the implementation of renewable energies in the MENA region is developing slowly. One reason for this is among others low confidence in the base load capacity of renewables. This project aims to support the implementation of solar energy systems in the MENA region by following...

  Περισσότερα

850 hPa isobaric maps processed database

You can download the image proceeded database used in the experiments described in our paper

Zagouras A., Argiriou A.A., Economou G., Fotopoulos S., Flocas H.A., ‘Weather Maps Classification over Greek domain based on Isobaric Line Patterns: A Pattern Recognition Approach’, Theoretical and Applied Climatology, in press, online 14 March 2013. doi: 10.1007/s00704-013-0870-8

from <here>. You can use it for educational non-commercial purposes, by citing the paper mentioned above. The dataset consists of 296 binary JPEG images, with a resolution of 354x286 pixels, organized into 8 folders corresponding to the 8 different circulation types over Greece. Each image shows the trace of the characteristic isobaric line of each weather map. More details are provided in the paper.