Παναγόπουλος - Κοντοσταυλάκης Ορέστης

Παναγόπουλος - Κοντοσταυλάκης Ορέστης

Επιστημονικό προσωπικό

Θέση: Υποψήφιος διδάκτορας


Στοιχεία επικοινωνίας

orestis.panagopou@upatras.gr

+30 2610 996079

Σύντομο βιογραφικό

Σπουδές

  • Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2015
  • MSc Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και οι προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2017.
  • Υποψήφιος διδάκτορας (2017 - ).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Αστική θερμική νησίδα.
  • Θερμικά ηλιακά συστήματα.

Αναλυτικό Βιογραφικό