Ανακοινώσεις

Παρουσίαση του ΑΙΘΕΡΑ στο περιοδικό ECOTEC

Δημοσιεύτηκε στις: 19/02/2021

Το δίκτυο Αιθέρας είναι το πρώτο διαδραστικό σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής της ποιότητας του αέρα. Είναι ένα σύστημα που αποτελείται από αισθητήρες μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων και μια διαδικτυακή πλατφόρμα που καταγράφει την ποιότητα ειδικά για τα  μικρά αιωρούμενα σωματίδια που είναι τα πιο επικίνδυνα για την υγεία. Ο ΑΙΘΕΡΑΣ ξεκίνησε πριν 4 χρόνια, όταν οι νέοι ερευνητές του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών πρότειναν  τη δημιουργία του ζητώντας τη συμμετοχική χρηματοδότηση από τους πολίτες της Πάτρας (crowd funding). Eπειδή έχει υπάρξει η συμμετοχική χρηματοδότηση πολιτών, επιδιώκεται η ενημέρωση για τα αιωρούμενα σωματίδια, η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, η πρόληψη και η προστασία από τις επιπτώσεις.

Σήμερα, η ιδέα του ΑΙΘΕΡΑ έχει γίνει πράξη και πέρα από την Πάτρα. Με τη συμβολή του Δήμου Θέρμης έχει αναπτυχθεί η ιστοσελίδα www.thermiair.gr με μετρήσεις της ποιότητας του αέρα σε πραγματικό χρόνο, στατιστικά, χάρτες και προγνώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.clean-air.gr

www.thermiair.gr