Σαλαμαλίκης Βασίλειος

Σαλαμαλίκης Βασίλειος

Επιστημονικό προσωπικό

Θέση: Μεταδιδακτορικός ερευνητής


Στοιχεία επικοινωνίας

vsalamalik@upatras.gr

(+30) 2610 996079

Σύντομο βιογραφικό

  • Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2008.
  • M.Sc. 'Εφαρμοσμένη Φυσική', Πανεπιστήμιο Πατρών, 2011.
  • Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών, 2016.
  • Μεταδιδακτορικός ερευνητής ΕΦΑΠ2 (2016 -)

Αναλυτικό Βιογραφικό

Άλλες πληροφορίες

Ερευνητικά πεδία:

  • Σταθερά ισότοπα στον υετό και τους ατμοσφαιρικούς υδρατμούς
  • Εφαρμοσμένη γεωστατιστική
  • Φυσική της Ατμόσφαιρας
1. The aerosol effect on direct normal irradiance in Europe under clear skies, E. Nikitidou, A. Kazantzidis, V. Salamalikis, , Renewable Energy, 68, 475-484, 2014

2. Stable isotopic composition of atmospheric water vapor in Patras, Greece: A concentration weighted trajectory approach, V. Salamalikis, A.A. Argiriou, E. Dotsika , , Atmospheric Research, 152:93-104, 2015

3. Isotopic modeling of the sub-cloud evaporation effect in precipitation, V. Salamalikis, A. A. Argiriou, E. Dotsika, , Science of the Total Environment, 544:1059-1072, 2016

4. Periodicity analysis of d18O in precipitation over Central Europe: Time–frequency considerations of the isotopic ‘temperature’ effect, V. Salamalikis, A.A. Argiriou, E. Dotsika, , Journal of Hydrology, 534:150-163, 2016

5. Stable Isotope Signatures and Moisture Transport of a Typical Heavy Precipitation Case in the Southern Tianshan Mountains, 92. WANG Liwei, ZHANG Mingjun, WANG Shengjie, Athanassios A. ARGIRIOU, WANG Gaofei, Vasileios SALAMALIKIS, SHI Mengyu, JIAO Rong, , Chin. Geogra. Sci., 30(1): 180–188, 2020

6. Validation and Bias Correction of Monthly δ18O Precipitation Time Series from ECHAM5-Wiso Model in Central Europe, Salamalikis V, Argiriou AA, , Oxygen, 2(2):109-124, 2022

7. Site adaptation of global horizontal irradiance from the Copernicus Atmospheric Monitoring Service for radiation using supervised machine learning techniques, V. Salamalikis, P. Tzoumanikas, A. A. Argiriou, A. Kazantzidis, , Renewable Energy, 195:92-106, 2022