Βυλλιώτης Κωνσταντίνος

Βυλλιώτης Κωνσταντίνος

Επιστημονικό προσωπικό

Θέση: Υποψήφιος διδάκτορας

Τομέας: Εφαρμοσμένης Φυσικής


Στοιχεία επικοινωνίας

phy4885@upnet.gr

2610996079

Σύντομο βιογραφικό

  • Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2017.
  • M.Sc. ‘Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος’, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020.
  • Υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών, 2020-

Αναλυτικό Βιογραφικό

Άλλες πληροφορίες

Ερευνητικά πεδία:

Αριθμητική πρόγνωση καιρού.