Κιουτσιούκης Ιωάννης

Κιουτσιούκης Ιωάννης

Μέλη ΔΕΠ

Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας: Εφαρμοσμένης Φυσικής


Στοιχεία επικοινωνίας

kioutio@upatras.gr

(+30) 261099 7281

Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών 265 00 Πάτρα

Γραφείο: Κτίριο Φυσικής A, 2ος όροφος

Σύντομο βιογραφικό

Το ερευνητικό έργο επικεντρώνεται στις αιτιοκρατικές-πιθανοκρατικές προβλέψεις, στην αξιολόγηση κινδύνων και στην επαλήθευση των ατμοσφαιρικών μοντέλων. Θεματικά, οι εργασίες εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Πρόβλεψη καιρού και κλίματος
  • NWP: Μετεωρολογία του οριακού στρώματος
  • RCM: Προβολές και επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, κλιματικά ακρότατα
 •  Συζευγμένα με-τον-καιρό συστήματα:
  • Μοντέλα ποιότητας αέρα: φωτοχημικοί και σωματιδιακοί ρύποι
  • Μοντέλα εκπομπών: βιογενείς εκπομπές, εκπομπές από οδικές μεταφορές
  • Μοντέλα μολυσματικών νοσημάτων: West Nile Virus, SARS-CoV-2
  • Μοντέλα γεωργικά: εξατμισοδιαπνοή, άρδευση ακριβείας
  • Μοντέλα ενέργειας: ηλιακό & αιολικό δυναμικό, εναπόθεση σκόνης

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

 • Kioutsioukis I, Stilianakis N, On the Transmission Dynamics of SARS-CoV-2 in a Temperate ClimateInternational Journal of Environmental Research and Public Health, 18: 1660, 2021
 • Kioutsioukis I, Stilianakis N, Assessment of West nile virus transmission risk from a weather-dependent epidemiological model and a global sensitivity analysis frameworkActa Tropica, 193: 129-141, 2019
 • Kioutsioukis I, Im U, Solazzo E, et al, Insights into the deterministic skill of air quality ensembles from the analysis of AQMEII dataAtmospheric Chemistry and Physics, 16: 15629-15652, 2016
 • Kioutsioukis Ι, de Meij Α, Jakobs Η, Katragkou Ε, Vinuesa J-F, Kazantzidis A, High resolution WRF ensemble forecasting for irrigation: Multi-variable evaluationAtmospheric Research, 167: 156-174, 2016 
 • Im U, Bianconi R, Solazzo E, Kioutsioukis I, et al., Evaluation of operational online-coupled regional air quality models over Europe and North America in the context of AQMEII phase 2. Part II: Particulate matterAtmospheric Environment , 115: 421-441, 2015 
 • Kukkonen J, Olsson T, Schultz DM, Baklanov A, Klein T, Miranda AI, Monteiro A, Hirtl M, Tarvainen V, Boy M, Peuch V-H, Poupkou A, Kioutsioukis I, Finardi S, Sofiev M, Sokhi R, Lehtinen K, Karatzas K, San José R, Astitha M, Kallos G, Schaap M, Reimer E, Jakobs H, Eben K, A review of operational, regional-scale, chemical weather forecasting models in EuropeAtmospheric Chemistry and Physics, 12: 1-87, 2012 
 • Katragkou E, Zanis P, Kioutsioukis I, Tegoulias I, Melas D, Krüger BC, Coppola E, Future climate change impacts on summer surface ozone from regional climate-air quality simulations over EuropeJournal of Geophysical Research, Vol. 116, D22307, doi:10.1029/2011JD015899, 2011 
 • Kioutsioukis I, Melas D, Zerefos C, Statistical Assessment of changes in Climate Extremes over Greece (1955-2002)International Journal of Climatology, 30: 1723-1737, 2010 
 • Huijnen V, Eskes H, Poupkou A, Elbern H, Boersma K, Foret G, Sofiev M, Valdebenito A, Flemming J, Stein O, Gross A, Robertson L, , D'Isidoro M, Kioutsioukis I, Friese E, Amstrup B, Bergstrom R, Strunk A, Zyryanov D, Maurizi A, Melas D, Peuch V-H, Zerefos C, Comparison of OMI NO2 tropospheric columns with an ensemble of global and European regional air quality modelsAtmospheric Chemistry and Physics, 10: 3273-3296, 2010 
 • Zanis P, Douvis C, Kapsomenakis I, Kioutsioukis I, Melas D, Pal J, A sensitivity study of the Regional Climate Model RegCM3 to the convective scheme with emphasis in CE and SE EuropeTheoretical and Applied Climatology, 97:327-337, 2009 
 • Charpantidou E, Kioutsioukis I, Rapsomanikis S, Indoor O3, NOx and microclimatic conditions in two medieval churches in CyprusAtmospheric Environment, 40: 7457-7466, 2006 
 • Kioutsioukis I, Melas D, Zerefos C, Ziomas I, Efficient Sensitivity Computations in 3D Air Quality ModelsComputer Physics Communications, 167: 23-33, 2005 
 • Kioutsioukis I, Tarantola S, Saltelli A, Gatelli D, Uncertainty and Global Sensitivity Analysis of Road Transport Emission EstimatesAtmospheric Environment, 38: 6609-6620, 2004 

Βιογραφικόhttps://www.physics.upatras.gr/faculty/kioutio/


Άλλες πληροφορίες

1. Comparison of OMI NO2 tropospheric columns with an ensemble of global and European regional air quality models, Huijnen V, Eskes H, Amstrup B, Bergstrom R, Boersma K, Elbern H, Flemming J, Foret G, Friese E, Gross A, D'Isidoro M, Kioutsioukis I, Maurizi A, Melas D, Peuch V-H, Poupkou A, Robertson L, Sofiev M, Stein O, Strunk A, Valdebenito A, Zerefos C, Zyryanov D, , Atmospheric Chemistry and Physics Discussions, 9, 22271-22330, 2009

2. Statistical Assessment of changes in Climate Extremes over Greece (1955-2002), Kioutsioukis I, Melas D, Zerefos C, , International Journal of Climatology, DOI: 10.1002/joc.2030, 2009

3. Satellite NO2 observations and model simulations of tropospheric columns over South-eastern Europe, Zyrichidou I, Koukouli ME, Balis DS, Katragkou E, Melas D, Poupkou A, Kioutsioukis I, van der A R, Boersma FK, van Roozendael M, Richter A, , Atmospheric Chemistry and Physics, 9: 6119-6134, 2009

4. A sensitivity study of the Regional Climate Model RegCM3 to the convective scheme with emphasis in CE and SE Europe, Zanis P, Douvis C, Kapsomenakis I, Kioutsioukis I, Melas D, Pal J, , Theoretical and Applied Climatology, DOI: 10.1007/s00704-008-0075-8, 2008

5. AMFIC Web Data Base - A Satellite System for the Monitoring and Forecasting of Atmospheric Pollution, Georgoulias AK, Kioutsioukis I, Symeonidis P, Kourtidis K , , Journal of Engineering Science and Technology Review, 1: 58-61, 2008

6. Statistical Downscaling of Daily Precipitation over Greece, Kioutsioukis I, Melas D, Zanis P, , International Journal of Climatology, 28: 679-691, 2008

7. Development and Assessment of Neural Network and Multiple Regression Models in order to predict PM10 levels in a medium-sized Mediterranean city, Papanastasiou D, Melas D, Kioutsioukis I , , Water, Air, & Soil Pollution, 182: 325-334, 2007

8. Indoor-Outdoor Atmospheric Particulate Matter Relationships in Naturally Ventilated Offices, Loupa G, Kioutsioukis I, Rapsomanikis S , , Indoor and Built Environment, 16: 63-69, 2007

9. Indoor O3, NOx and microclimatic conditions in two medieval churches in Cyprus, Loupa G, Charpantidou E, Kioutsioukis I, Rapsomanikis S , , Atmospheric Environment, 40: 7457-7466, 2006

10. Effects of methane outgassing on the Black Sea Atmosphere, Kourtidis C, Kioutsioukis I, Rapsomanikis S , , Atmospheric Chemistry and Physics, 6: 5173-5182, 2006

11. Robust Stochastic Seasonal Precipitation Scenarios, Kioutsioukis I, Rapsomanikis S, Loupa G , , International Journal of Climatology, 26: 2077-2095, 2006

12. Efficient Sensitivity Computations in 3D Air Quality Models, Kioutsioukis I, Melas D, Zerefos C, Ziomas I , , Computer Physics Communications, 167: 23-33, 2005

13. Uncertainty and Global Sensitivity Analysis of Road Transport Emission Estimates, Kioutsioukis I, Tarantola S, Saltelli A, Gatelli D , , Atmospheric Environment, 38: 6609-6620, 2004

14. Evolution of perturbations in 3D Air Quality Models, Kioutsioukis I, Melas D, Zerefos C, Ziomas I , , Annals of Geophysics, 46: 353-362, 2003

15. Predicting Peak Photochemical Pollutant Concentrations with a combination of Neural Network Models, Kioutsioukis I, Melas D, Ziomas I, Skouloudis A , , Neural Network World, 10: 909-916, 2000

16. Neural Network Model for Predicting Peak Photochemical Pollutant Levels, Melas D, Kioutsioukis I, Ziomas I , , Journal of Air and Waste Management Association, 50: 495-501, 2000

17. Real Time Calculation of the Dispersion of Air Pollutants from Industrial Stacks using a personal computer, Melas D, Ziomas I, Kioutsioukis I , , Fresenius Env. Bulletin, 7: 134-140, 1998

18. A review of operational, regional-scale chemical weather forecasting models in Europe, Balk T, Kukkonen J, Sofiev M, Schultz DM, Baklanov A, Sokhi RS, San Jose R, Reimer E, Hirtl M, Finardi S, Schaap MM, Tarvainen V, Boy M, Monteiro A, Miranda AI, Poupkou A, Kioutsioukis I, Astitha M, Kallos G, , Atmospheric Chemistry and Physics, -

19. Annual performance evaluation of the MM5-CAMx system for Europe, Kioutsioukis I, Poupkou A, Katragkou E, Giannaros T, Markakis K, Balis D, Melas D, Zerefos C, , , -

20. Uncertainty ranges of the COPERT4 Emission and Consumption factors of passenger cars, Gkeivanidis S, Kioutsioukis I, Ntziachristos L, Dilara P, Samaras Z, , , -

21. Uncertainty and global sensitivity analysis of national inventories compiled with COPERT4, Kioutsioukis I, Kouridis C, Gkatzoflias D, Dilara P, Ntziachristos L, , , -

22. The impact of resolved and unresolved physical processes in the climate extremes calculated with the RegCM model, Kioutsioukis I, Katragkou E, Zanis P, Melas D, , , -

23. Comparision of IASI derived tropospheric ozone with GEMS-RAQ simulations for summer 2008, Eremenko M, Zyryanov D, Foret G, Beekmann M, Moinat P, Peuch V-H, Maurizio A, Valdebenito A, Friese E, Elbern H, Robertson L, Kioutsioukis I, Poupkou A, Schulz M, Razinger M, , , -

24. De praeceptis ferendis: good practice in multi-model ensembles, I. Kioutsioukis and S. Galmarini, , Atmospheric Chemistry and Physics, 14, 11791-11815, 2014

25. High resolution WRF ensemble forecasting for irrigation: Multi-variable evaluation, Ioannis Kioutsioukis, Alexander de Meij, Hermann Jakobs, Eleni Katragkou, Jean-Francois Vinuesa, Andreas Kazantzidis, , Atmospheric Research, 167/156-174, 2016

26. Use of GNSS Tropospheric Delay Measurements for the Parameterization and Validation of WRF High-Resolution Re-Analysis over the Western Gulf of Corinth, Greece: The PaTrop Experiment., 99. Roukounakis N, Katsanos D, Briole P, Elias P, Kioutsioukis I, Argiriou AA, Retalis A. , , Remote Sensing, 13(10):1898, 2021

27. Tropospheric Correction of Sentinel-1 Synthetic Aperture Radar Interferograms Using a High-Resolution Weather Model Validated by GNSS Measurements, Roukounakis, N., Elias, P., Briole, P., Katsanos, D., Kioutsioukis, I., Argiriou, A.A., Retalis, A., , Remote Sensing, 13, 2258, 2021