Δρούτσα Καλλιόπη

Δρούτσα Καλλιόπη

Επιστημονικό προσωπικό

Θέση: Υποψήφιος διδάκτορας


Στοιχεία επικοινωνίας

pdroutsa@noa.gr

Σύντομο βιογραφικό

  • Πτυχίο Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (Οκτώβριος 1992). Θέμα ερευνητικής εργασίας για το βασικό πτυχίο: "Ενσωμάτωση Μεθόδου Υπολογισμού της Ποιότητας Εσωτερικού Αέρα στο CEN PASSPORT"
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Φυσική Περιβάλλοντος, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Νοέμβριος 1995). Θέμα μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας: " AIR: Υπολογιστικό Πρόγραμμα Ποιότητας Εσωτερικού Αέρα σε Κτίρια” 
  • Υποψήφια διδάκτορας, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (2017 - Σήμερα). Θέμα διδακτορικής διατριβής: " Ενεργειακή & περιβαλλοντική αποτύπωση κτιρίων του τριτογενούς τομέα στην Ελλάδα και μελέτη της ενεργειακής τους αναβάθμισης σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής "

Ερευνητικά Πεδία

  • Εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας,
  • Ήπιες μορφές ενέργειας,
  • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων,
  • Θερμική συμπεριφορά κτιρίων,
  • Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων και Η/Μ εγκαταστάσεων

Αναλυτικό Βιογραφικό