Δρούτσα Καλλιόπη

Δρούτσα Καλλιόπη

Επιστημονικό προσωπικό

Θέση: Υποψήφιος διδάκτορας


Στοιχεία επικοινωνίας

pdroutsa@noa.gr

Σύντομο βιογραφικό

  • Πτυχίο Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (Οκτώβριος 1992). Θέμα ερευνητικής εργασίας για το βασικό πτυχίο: "Ενσωμάτωση Μεθόδου Υπολογισμού της Ποιότητας Εσωτερικού Αέρα στο CEN PASSPORT"
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Φυσική Περιβάλλοντος, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Νοέμβριος 1995). Θέμα μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας: " AIR: Υπολογιστικό Πρόγραμμα Ποιότητας Εσωτερικού Αέρα σε Κτίρια” 
  • Υποψήφια διδάκτορας, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (2017 - Σήμερα). Θέμα διδακτορικής διατριβής: " Ενεργειακή & περιβαλλοντική αποτύπωση κτιρίων του τριτογενούς τομέα στην Ελλάδα και μελέτη της ενεργειακής τους αναβάθμισης σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής "

Ερευνητικά Πεδία

  • Εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας,
  • Ήπιες μορφές ενέργειας,
  • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων,
  • Θερμική συμπεριφορά κτιρίων,
  • Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων και Η/Μ εγκαταστάσεων

Αναλυτικό Βιογραφικό
1. Unveiling the existing condition and energy use in Hellenic school buildings, 101. K.G. Droutsa, S. Kontoyiannidis, C.A. Balaras, S. Lykoudis, E.G. Dascalaki, A.A.Argiriou, , Energy & Buildings, 2021

2. Unveiling the existing condition and energy use in Hellenic school buildings, Kalliopi G. Droutsa, Simon Kontoyiannidis, Constantinos A. Balaras, Spyridon Lykoudis, Elena G. Dascalaki, Athanassios A. Argiriou, , Energy & Buildings, 247:111150, 2021

3. Climate Change Scenarios and Their Implications on the Energy Performance of Hellenic Non-Residential Buildings, Droutsa, K.G.; Kontoyiannidis, S.; Balaras, C.A.; Argiriou, A.A.; Dascalaki, E.G.; Varotsos, K.V.; Giannakopoulos, C., , Sustainability, 2021