Μίχος Δημήτριος

Μίχος Δημήτριος

Επιστημονικό προσωπικό

Θέση: Υποψήφιος διδάκτορας


Στοιχεία επικοινωνίας

math08160@upnet.gr

Σύντομο βιογραφικό

  • Πτυχίο Μαθηματικών με Ειδίκευση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Μαθηματικών, 2016.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην 'Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος’, Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Φυσικής, 2019.

Αναλυτικό Βιογραφικό

Άλλες πληροφορίες

Ερευνητικά πεδία

  • Ομογενοποίηση μετεωρολογικών χρονοσειρών.
  • Ενεργειακή μετεωορλογία.