Κολοκυθάς Κωνσταντίνος

Επιστημονικό προσωπικό

Θέση: Υποψήφιος διδάκτορας


Στοιχεία επικοινωνίας

ckkolmet@yahoo.gr

(+30) 2610 996079

1. An application of a feed-forward neural network model for wind speed predictions, Kolokythas K, Argiriou AA, , International Journal of Sustainable Energy, 2021