Κολοκυθάς Κωνσταντίνος

Επιστημονικό προσωπικό

Θέση: Υποψήφιος διδάκτορας


Στοιχεία επικοινωνίας

ckkolmet@yahoo.gr

(+30) 2610 996079

1. An application of a feed-forward neural network model for wind speed predictions, Kolokythas K, Argiriou AA, , International Journal of Sustainable Energy, 2021

2. Optimizing the input vectors of applied artificial neural network models for wind power production forecasting, Konstantinos V Kolokythas, Athanassios A Argiriou, , Wind Engineering, 1-12, 2021