Κλιματολογικοί χάρτες ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα

Το "Ελληνικό Δίκτυο Ηλιακής Ενέργειας" έχει ως αντικείμενο το σχεδιασμό και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του διαθέσιμου ηλιακού δυναμικού στην Ελλάδα με την παραγωγή χαρτών ηλιακής ενέργειας σε λεπτομερή χωρική και χρονική ανάλυση και την παροχή πρόγνωσης των επιπέδων της ηλιακής ενέργειας σε ορίζοντα μερικών ημερών.

Το σύστημα αυτό υποστηρίζεται από μια επικαιροποιημένη κλιματολογική μελέτη της ηλιακής ενέργειας για την περίοδο  2002-2012. Το έργο συνδυάζει για πρώτη φορά για την Ελλάδα μετρήσεις της ηλιακής ενέργειας από ένα καλά οργανωμένο δίκτυο σταθμών, με δορυφορικές εικόνες της νέφωσης, δορυφορικά δεδομένα των ατμοσφαιρικών αιωρημάτων και υπολογισμούς με μοντέλα για να οδηγήσει στην παραγωγή χαρτών (και δεδομένων) αποτύπωσης της ηλιακής ενέργειας πάνω από την Ελλάδα σε πολύ λεπτομερή χρονική και χωρική κλίμακα, καθώς και στην καθημερινή ολιγοήμερη πρόγνωση των επιπέδων ηλιακής ενέργειας.

Στους χάρτες παρουσιάζεται η μέση ετήσια ηλιακή ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας (kWh m-2) σε κάθε σημείο της Ελληνικής επικράτειας. Υπάρχουν χάρτες για την:

ολική ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει σε μια οριζόντια επιφάνεια (Global Horizontal Irradiation, GHI)

την άμεση ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει σε επιφάνεια που είναι συνεχώς κάθετη στην ακτινοβολία που έρχεται απευθείας από τον ηλιακό δίσκο (Direct Normal Irradiance, DNI)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι χάρτες είναι ελεύθεροι για δημόσια χρήση και για την αναπαραγωγή τους απαιτείται η αναφορά της πηγής: http://atmosphere-upatras.gr/solarmaps, Ελληνικό Δίκτυο Ηλιακής Ενέργειας, 2002-2012
Στην περίπτωση που οι χάρτες χρησιμοποιούνται σε δημοσιεύσεις, θα πρέπει να υπάρχει αναφορά στη δημοσίευση:
Retrieval of surface solar irradiance, based on satellite-derived cloud information, in Greece, E. Nikitidou, A. Kazantzidis, P. Tzoumanikas, V. Salamalikis, A.F. Bais, Renewable Energy, 90, 776-783, 2015.

Οι συμμετέχοντες στο Ελληνικό Δίκτυο Ηλιακής Ενέργειας δεν έχουν καμία ευθύνη για τη χρήση των χαρτών.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Καζαντζίδης Ανδρέας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας
Τμήμα Φυσικής
Πανεπιστήμιο Πατρών
26500-Πάτρα
τηλ: 2610 997549
email: akaza@upatras.gr