Ερευνητικά Έργα

Προηγμένες Τεχνολογίες Παρατήρησης της Γης και Πληροφορικής για την Έγκαιρη Μελέτη και Προειδοποίηση Μεταδιδόμενων Νοσημάτων μέσω Κουνουπιών» (ΕΜΠΡΟΣ)

Η συνεχώς αυξανόμενη τάση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο της ύπαρξης κρουσμάτων λοίμωξης από τον Ιό του Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ), σε ανθρώπους και ζώα, αποτελεί τα τελευταία χρόνια πεδίο έρευνας και δράσεων των φορέων δημόσιας υγείας. Υπολογίζεται, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ότι διεθνώς 1 στους 5 ανθρώπους που θα μολυνθούν από τον ιό θα έχουν ελαφριά συμπτώματα (π.χ. πυρετός), ενώ 1 στους 150 ανθρώπους θα νοσήσουν σοβαρά (συμπτώματα εγκεφαλίτιδας & παράλυσης). Στην Ελλάδα, τα πρώτα κρούσματα του Ιού του Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ) εντοπίστηκαν σε ανθρώπους τον Αύγουστο του 2010, και έκτοτε υπάρχει μία αύξηση κρουσμάτων σε ανθρώπους αλλά και ζώα. Χαρακτηριστική είναι η καταγραφή των 307 κρουσμάτων, με 42 θανάτους, το 2018. Σε εθνικό επίπεδο, οι περιφέρειες της χώρας, έχουν επιφορτιστεί με το σημαντικό έργο της καταπολέμησης των κουνουπιών, βασιζόμενες στα ετήσια αποτελέσματα λιγοστών εντομολογικών παρατηρήσεων (λ.χ. ορνιθολογικών, εντομολογικών).

Το έργο «Προηγμένες Τεχνολογίες Παρατήρησης της Γης και Πληροφορικής για την Έγκαιρη Μελέτη και Προειδοποίηση Μεταδιδόμενων Νοσημάτων μέσω Κουνουπιών» (ΕΜΠΡΟΣ) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα υψηλών προδιαγραφών αξιοποιώντας ετερογενή δεδομένα (δορυφορικά, επιδημιολογικά, εντομολογικά, ορνιθολογικά) και συλλογές (ensemble) δυναμικών και στατιστικών μοντέλων με σκοπό τη συστηματική καταγραφή & ανάκτηση σημαντικών τυποποιημένων πληροφοριών που θα συνεισφέρουν στην έγκαιρη προειδοποίηση και αξιολόγηση του κινδύνου του ΙΔΝ. Σκοπός είναι το ΕΜΠΡΟΣ να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στα κέντρα λήψης αποφάσεων συμβάλλοντας στο στρατηγικό σχεδιασμό των δράσεων σε επίπεδο πρόληψης και αντιμετώπισης του κινδύνου λοίμωξης από τον ΙΔΝ.

Χρηματοδότηση: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

Εταίροι: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Οικοανάπτυξη ΑΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, EDGE ΙΚΕ

Προυπολογισμός ΠΠ: 88,600 €

Ιστοδελίδα έργου: https://empros-ek.gr/