Νέα επιβεβαίωση της επίδρασης του διοξειδίου του άνθρακα στην αύξηση της θερμοκρασίας της Γης

Μέχρι πρόσφατα, οι σκεπτικιστές για την επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα στη αύξηση της θερμοκρασίας στην ατμόσφαιρα της Γης επικαλούνταν το γεγονός ότι η αύξηση της θερμοκρασίας στο τέλος της εποχής των παγετώνων (περίπου 19000 χρόνια πριν) δεν συνοδεύονταν από αντίστοιχες μεταβολές στη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα.

Η θεωρία αυτή φαίνεται να καταρρίπτεται στην εργασία που δημοσίευσαν επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης, όπου υποστηρίζουν (με βάση μελέτες σε στήλες πάγου) ότι οι δύο μεταβολές ήταν σχεδόν ταυτόχρονες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.sciencedaily.com/releases/2012/07/120723162707.htm