Προσομοίωση του CO2 στην ατμόσφαιρα

Η NASA δημοσίευσε πρόσφατα τα αποτελέσματα ενός μοντέλου που προσομοιάζει τον τρόπο με τον οποίο το CO2 εκπέμπεται από φυσικές ή ανθρωπογενείς πηγές και διαδίδεται στην ατμόσφαιρα. Από την προσομοίωση γίνονται φανερές οι διαφορές μεταξύ των δυο ημισφαιρίων αλλά και ο ρόλος της φωτοσύνσθεσης.

Μπορείτε να βρείτε το σχετικό video και πληροφορίες εδώ.