Ανακοινώσεις

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Μετεωρολογίας από το ΕΦΑΠ^2

Δημοσιεύτηκε στις: 17/03/2017

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών για την Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας και το Πρόγραμμα Copernicus, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017, ώρα 11:00, Αίθουσα ΙΙ-9.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες του Προγράμματος στους τομείς της Κλιματικής Αλλαγής, της Παρατήρησης της Ατμόσφαιρας και της Γης, καθώς και τις εφαρμογές τους στην Αγροδιατροφή, Βιοποικιλότητα, Κλίμα και Ενέργεια, Δημόσια Υγεία κ.α. Η εκδήλωση έχει στόχο την ενεργότερη εμπλοκή των χρηστών –υπαρχόντων και δυνητικών– των υπηρεσιών του Copernicus, μέσω της ευαισθητοποίησής τους και της αναλυτικότερης ενημέρωσής τους για τις δυνατότητες που παρέχονται από το Πρόγραμμα.

Το Τμήμα Φυσικής αποτελεί μέλος του Network of Copernicus Academy, του Δικτύου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Ινστιτούτων και Οργανισμών που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη διαλέξεων, σεμιναρίων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, καθώς και εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού για την ενημέρωση της επόμενης γενιάς ερευνητών, επιστημόνων και επιχειρηματιών για το Πρόγραμμα Copernicus και τη χρήση των υπηρεσιών του στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Ο Διευθυντής Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας,

Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Καζαντζίδης


Συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση - Πρόγραμμα