Ανακοινώσεις

Σεμινάριο του δικτύου Nereus για τις νέες τάσεις, εταιρικά σχήματα και ευκαιρίες στον τομέα του διαστήματος

Δημοσιεύτηκε στις: 30/10/2022

Ο ρόλος της εκπαίδεσης είναι κομβικός για την ανάπτυξη της οικονομίας. Η αντιμετώπηση της ανεργίας, η ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών και η πράσινη μετάβαση απαιτούν νέες δεξιότητες και διεπιστημονική γνώση. Ο αυξανόμενος ρόλος του τομέα των διαστημικών εφαρμογών μπορεί να προσφέρει λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως η γεωργία, η ναυτιλία, ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η ποιότητα του αέρα, η κλιματική προσαρμογή και η βιώσιμη ανάπτυξη. Η συγκεκριμένη ενημερωτική ημερίδα έχει ως στόχο να παρουσιάσει τους βασικούς φορείς στον τομέα της εκπαίδευσης και να διερευνήσει δυνητικά εταιρικά σχήματα, εντός και εκτός του δικτύου Nereus (Network of European Regions Using Space Technologies). Επί πλέον παρουσιάζει τις νέες εκπαιδευτικές τάσεις που αφορούν στη χρήση διαστημικών και γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών. Η παρουσίαση του ΕΦΑΠ2 αρχίζει στο λεπτό 26:10.