Ανακοινώσεις

Συμμετοχή του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας στο European Society for Photobiology 2017 Congress, 4-8 September 2017, Pisa, Italy

Δημοσιεύτηκε στις: 18/09/2017

Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας συμμετείχε στο European Society for Photobiology 2017 Congress, 4-8 September 2017, Pisa, Italy, με την ακόλουθη παρουσίαση:

How much sunlight exposure is required to safely provide adequate vitamin D?,  A.R. Webb, A. Kazantzidis, M. Farrar, R. Kift, K. Cashman, L.E. Rhodes,