Ανακοινώσεις

Συνάντηση Εργασίας της Δράσης COST ES1002

Δημοσιεύτηκε στις: 10/10/2013

Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας (ΕΦΑ) συμμετέχει στη συνάντηση εργασίας της Δράσης COST ES1002 που πραγματοποιείται στη Βουδαπέστη στις 10/10/2013. Σκοπός της συνάντησης είναι να παρουσιαστούν οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες σε θέματα πρόγνωσης της ηλιακής και αιολικής ενέργειας.

Το ΕΦΑ συμμετέχει στη συνάντηση παρουσιάζοντας τις δραστηριότητες του Ελληνικού Δικτύου Ηλιακής Ενέργειας. Περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.helionet.gr