Ανακοινώσεις

Προπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Δημοσιεύτηκε στις: 25/05/2020

To Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας ανακοινώνει την έναρξη αιτήσεων για προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2020-2021).

 

Προτεινόμενες θεματικές ενότητες διπλωματικών εργασιών:

 1. Έλεγχος ποιότητας δεδομένων – Ανάλυση δεδομένων – Ομογενοποίηση – Ανάλυση σταθερών ισοτόπων στην ατμόσφαιρα (Επιβλέπων κ. Α. Αργυρίου)
 2. Ηλιακή ακτινοβολία – Νέφη – Αιωρούμενα σωματίδια (Επιβλέπων κ. Α. Καζαντζίδης)
 3. Ατμοσφαιρικά προγνωστικά μοντέλα & Εφαρμογές (καιρός, κλίμα, κλιματική αλλαγή, αέρια ρύπανση, επιδημίες, φυσικοί πόροι, κλπ) (Επιβλέπων κ. Ι. Κιουτσιούκης)

Θα δοθούν δύο θέματα ανά θεματική ενότητα.

 

Όλα τα θέματα απαιτούν πολύ καλή γνώση και χρήση μίας γλώσσας προγραμματισμού καθώς και στατιστικής για την επεξεργασία των δεδομένων.

 

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να πληρούν κατ’ αρχήν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν επιλέξει ήδη ή να προτίθενται να επιλέξουν την κατεύθυνση «Ενέργεια & Περιβάλλον»
 2. Να έχουν επιτύχει στις εξετάσεις των ακόλουθων μαθημάτων:
 3. Μαθηματικά 1ου και 2ου εξαμήνου
 4. Προγραμματισμός Η/Υ 1ου και 2ου εξαμήνου
 5. Μηχανική – Ρευστομηχανική 1ου εξαμήνου
 6. Θερμοδυναμική – Κυματική – Οπτική του 2ου εξαμήνου
 7. Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Φυσική του 5ου εξαμήνου.
 8. Να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα σε βαθμό ο οποίος να τους επιτρέπει να διαβάζουν και να κατανοούν επιστημονικά συγγράμματα και άρθρα.

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση akaza@upatras.gr μέχρι και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020. Στο μήνυμα θα αναγράφουν τα εξής: ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου, κινητό τηλέφωνο καθώς και τον αριθμό του θέματος για το οποίο ενδιαφέρονται. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάψουν απλό αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.

Οι συνεντεύξεις με τους υποψήφιους θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020, από τις 11:00 και μετά, με τηλεδιάσκεψη. Τα αποτελέσματα της συνέντευξης θα ανακοινωθούν σε περίπου 5 εργάσιμες ημέρες μετά τη συνέντευξη και η διπλωματική εργασία θα αρχίσει με τη λήξη της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020.

Η πλήρης ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο: https://www.dropbox.com/s/wbxt0q2ut36mz4b/Rules_diplo_undergraduates2020-2021.pdf?dl=0