Ανακοινώσεις

Προπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

Δημοσιεύτηκε στις: 15/05/2024

Όσοι φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι ή πρόκειται να επιλέξουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025 την προπτυχιακή κατεύθυνση "Ενέργεια & Περιβάλλον" και ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, μπορούν να βρουν την αναλυτική προκήρυξη εδώ. Προσοχή: η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Δευτέρα, 27η Μαΐου 2024.