Ανακοινώσεις

Identification of nitrogen isotope sources in precipitation using source-apportionment methodologies

Δημοσιεύτηκε στις: 20/06/2018

Το ΕΦΑΠ2 συνεχίζει τη μακρόχρονη συνεργασία του με τον Τομέα Ισοτοπικής Υδρολογίας, του Παγκοσμίου Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Η πρότασή μας με τίτλο "Identification of nitrogen isotope sources in precipitation using source-apportionment methodologies", την οποία υποβάλλαμε στο Coordinated Research Program του ΠΟΑΕ "Global Monitoring of Nitrogen Isotopes in Atmospheric Waters", εγκρίθηκε για χρηματοδότηση. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε στις 8 Ιουνίου 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την 28η Μαΐου 2021.