Ανακοινώσεις

2o Ενημερωτικό Δελτίο για το πρόγραμμα EO4GEO!

Δημοσιεύτηκε στις: 03/12/2018

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί, μπορείτε να βρείτε το 1ο ενημερωτικό δελτίο για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΟ4GEO! Το EO4GEO ("Προς μια καινοτόμο στρατηγική για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη δημιουργία ικανοτήτων στον τομέα της γεωεπισκόπησης του διαστήματος με την υποστήριξη του Copernicus") ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2018.
Το EO4GEO συγκεντρώνει 26 εταίρους, από 16 χώρες, από ακαδημαϊκούς, ιδιωτικούς και δημόσιους τομείς, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης / κατάρτισης και του διαστήματος / γεωχωρικών δεδομένων. Θα διαρκέσει πάνω από τέσσερα χρόνια, συντονισμένο από τον Σύνδεσμο GISIG.