Αργυρίου Αθανάσιος

Αργυρίου Αθανάσιος

Μέλη ΔΕΠ

Θέση: Καθηγητής

Τομέας: Εφαρμοσμένης Φυσικής


Στοιχεία επικοινωνίας

athanarg@upatras.gr

(+30) 261099 6078

Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών 265 00 Πάτρα

Γραφείο: 303, Κτίριο Φυσικής B, 3ος όροφος

Ώρες διαθεσιμότητας: Με rdv που κλείνετε με το ιδρυματικό σας e-mail

Σύντομο βιογραφικό

Σπουδές

 • Πτυχίο Φυσικής, 1983, Φυσικομαθηματική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
 • Diplome d'Etudes Approfondies en Energetique Physique,1984, Institut National Polytechnique de Grenoble
 • Doctorat, 1987, Universite de Provence (Aix - Marseille I)

Διοικητικές Θέσεις

 • Διευθυντής Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας (2006 - 2016)
 • Διευθυντής Τομέα Εφαρμοσμένης Φυσικής (2010 - 2011, 2015-2016)
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής (2011-2013)
 • Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής (2013-2015)
 • Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Φυσικής (2015 - 2019)

Ερευνητικό έργο

 • Δημοσιεύσιες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά  118
 • Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια                     102
 • Ετεροαναφορές                                           > 3 350 (h-index 30) 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Σταθερά ισότοπα (18Ο & 2Η) στον υετό και τους ατμοσφαιρικούς υδρατμούς
 • Κλιματολογία - ομογενοποίησης μετεωρολογικών χρονοσειρών
 • Εφαρμογές μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης σε μετεωρολογικές και περιβαλλοντικές χρονοσειρές και λοιπά μετεωρολογικά δεδομένα
 • Ενεργειακή μετεωρολογία

Μέλος επιστημονικών ενώσεων

Άλλες θέσεις

Αναλυτικό Βιογραφικό

Άλλες πληροφορίες

Προϋποθέσεις χορήγησης συστατικών επιστολών.

1. La mesure par thermographie Ιnfrarouge: Calibration et traitement du signal., A. Arconada, A. Argiriou, F. Papini, R. Pasquetti, , Journal of Modern Optics, Vol. 34, No. 10, pp. 1327-1335, 1987

2. Measurement of brightness concentration distribution in the focal zone of a focusing solar collector with an infrared camera., A. Argiriou, A. Arconada, P. Gallet, F. Papini, R. Pasquetti, M. Audibert, , Solar Energy, Vol. 41, No. 3, pp. 267-271, 1988

3. Use of buried pipes for energy conservation in cooling of agricultural greenhouses., M. Santamouris, G. Mihalakakou, C.A. Balaras, A. Argiriou, D. Assimakopoulos, M. Vallindras, , Solar Energy, Vol. 55, No 2, 111-124, 1995

4. Methodes d'identification et d'exploitation de la sequence de ponderation d'un dispositif d'acquisition d'images thermographiques infrarouges., R. Pasquetti, A. Argiriou, F. Papini, , Journal of Modern Optics, Vol. 35, No. 10, pp. 1689-1698, 1988

5. Thermal study of the receiver of a focusing solar collector using infrared thermography., A. Argiriou, R. Pasquetti, F. Papini, A. Arconada, M. Audibert, , Solar Energy, Vol. 43, No. 1, pp.45-56, 1989

6. Technical and economical comparison between solar water heaters using electrodeposited chrome selective coating and selective paints., M. Santamouris, D. Papaioannou, A. Argiriou, G. Stavrakakis, , Energy Convers. Mgmt, Vol. 30, No. 4, pp.421-431, 1990

7. Performance evaluation of passive and hybrid cooling components for a hotel complex., A. Tombazis, A. Argiriou and M. Santamouris, , Int. J. Solar Energy, Vol. 9, pp. 1-12, 1990

8. On the use of atmospheric heat sinks for heat dissipation., G. Agas, T. Matsaggos, M. Santamouris and A. Argiriou, , Energy & Buildings, Vol. 17, pp.321-329, 1991

9. Analysis of the accuracy and sensitivity of eight models to predict the performance of earth to air heat exchangers., A. Tzaferis, D. Liparakis, M. Santamouris and A. Argiriou, , Energy & Buildings, Vol. 18, pp. 35 - 43, 1992

10. Potential of radiative cooling in southern Europe., A. Argiriou, M. Santamouris, C. Balaras, and S. Jeter, , Int. J. Solar Energy, Vol. 50, No 3, pp. 197-204, 1993

11. On the energy consumption and indoor air quality in office and hospital buildings in Athens, Hellas., A. Argiriou, D. Asimakopoulos, C. Balaras, E. Daskalaki, A. Lagoudi, M. Loizidou, M. Santamouris, and I. Tselepidaki, , Energy Convers. Mgmt, Vol. 35, No 5, pp. 385-394, 1994

12. Design and operation of a low energy consumption passive solar agricultural greenhouse., M. Santamouris, A. Argiriou and M. Vallindras, , Solar Energy, Vol. 52, No 5, pp. 371-378, 1994

13. Energy characteristics and savings potential in office buildings., M. Santamouris, A. Argiriou, E. Daskalaki, C. Balaras and A. Gaglia, , Solar Energy, Vol.52., No 1, p.p. 59 - 66, 1994

14. Energy performance and energy conservation in health care buildings, in Hellas., M. Santamouris, E. Daskalaki, C. Balaras, A. Argiriou and A. Gaglia, , Energy Convers. Mgmt, Vol. 35, No. 4, pp. 293-305, 1994

15. Energy consumption and the potential for energy conservation in school buildings, in Hellas., M. Santamouris, E. Dascalaki, C. Balaras, A. Argiriou and A. Gaglia, , Energy, Vol. 19, No 6, pp. 653-660, 1994

16. Assessment of the radiative cooling potential of a collector using hourly weather data., A. Argiriou, M. Santamouris and D. Assimakopoulos, , Energy, Vol. 19, No 8, pp. 879-888, 1994

17. Renewable energies and energy conservation technologies for buildings in Southern Europe., M. Santamouris and A. Argiriou, , Int. J. Solar Energy, Vol. 15, pp. 69-79, 1994

18. Performance of an indirect evaporative cooler in Athens., N. Klitsikas, M. Santamouris, A. Argiriou, D.N. Asimakopoulos and A. I. Dounis, , Energy & Buildings, Vol. 21, No 1, pp. 55-63, 1994

19. Knowledge based vs classic control in solar building designs., A. I. Dounis, C. C. Lefas, and A. Argiriou, , Applied Energy, 50, 281 - 292, 1995

20. A fuzzy rule-based approach to achieve visual comfort conditions., A.I. Dounis, D.E. Manolakis and A. Argiriou, , International Journal of Systems Science, 26,7,1349-1361, 1995

21. Heat and Mass Transfer through Large Openings by Natural Convection., M. Santamouris, A. Argiriou, D. Asimakopoulos, N. Klitsikas, A. Dounis, , Energy and Buildings, No 23, 1- 8, 1995

22. On the performance of buildings coupled with earth-to-air heat exchangers., M. Santamouris, G. Mihalakakou, A. Argiriou and D.N. Asimakopoulos, , Solar Energy, Vol. 54, No. 6, 375-380, 1995

23. Predicting single side natural ventilation rates in buildings., E. Dascalaki, M. Santamouris, A. Argiriou, C. Helmis, D. Asimakopoulos, C. Papadopoulos, A. Soilemes, , Solar Energy, Vol. 55, No 5, pp. 327-341, 1995

24. Οn the ground temperature below buildings., G. Mihalakakou, M. Santamouris, D. Asimakopoulos and A. Argiriou, , Solar Energy, Vol. 55, No 5, pp.355-362, 1995

25. Design of a fuzzy environment comfort system., A.I. Dounis, M.J. Santamouris, C.C. Lefas and A. Argiriou, , Energy and Buildings, 22, 81-87, 1995

26. Energy conservation and retrofitting potential in Hellenic hotels., Μ. Santamouris, C. A. Balaras, E. Dascalaki, A. Argiriou, A. Gaglia, , Energy & Buildings, 24, 65-75, 1996

27. On the combination of air velocity and flow measurements in single sided natural ventilation configurations., E. Dascalaki, M. Santamouris, A. Argiriou, C. Helmis, D.N. Asimakopoulos, K. Papadopoulos, and A. Soilemes, , Energy & Buildings, Vol. 24, 155-165, 1996

28. On the efficiency of night ventilation techniques for thermostatically controlled buildings., M. Santamouris, G. Mihalakakou, A. Argiriou and D. N. Asimakopoulos, , Solar Energy, Vol. 56, No 6, 479-483, 1996

29. Energy conservation in greenhouses with buried pipes., M. Santamouris, G. Mihalakakou, C.A. Balaras, J.O. Lewis, M. Vallindras and A. Argiriou, , Energy, Vol. 21, No 5, 353-360, 1996

30. A triple hot wire system for indoor air flow measurements., K. H. Papadopoulos, A. T. Soilemes, C. G. Helmis, D. N. Asimakopoulos, A. Argiriou and E. Dascalaki, , Journal of Solar Energy Engineering, Vol. 118, 141-145, 1996

31. CHSPSS Systems in Greece: Test of simulation software and analysis of typical systems., A. Argiriou, , Solar Energy, Vol. 60, Nos 3/4, pp. 159-170, 1997

32. Active solar space heating of residential buildings in Northern Hellas - A case study., A. Argiriou, N. Klitsikas, C. A. Balaras, D. N. Asimakopoulos, , Energy and Buildings, 26, 215-221, 1997

33. Social cost of electricity generation in Greece., D. Dalianis, D. Petassis, M. Santamouris, A. Argiriou, C. Cartalis and D.N. Asimakopoulos, , Renewable Energy, Vol. 12, No 3 pp. 281-289, 1997

34. Passive Cooling of Buildings - Results of the PASCOOL Project., M. Santamouris & A. Argiriou, , Intl. Journal Solar Energy, Vol. 19, pp. 3-19, 1997

35. Future research in passive cooling, M. Santamouris & A. Argiriou, , Intl. Journal Solar Energy, Intl. Journal Solar Energy, 1997

36. Energy Policy and Action Plan for Renewable Energy Sources (RES), for the Hellenic Islands of the North Aegean Region., C.A. Balaras, M. Santamouris, D.N. Asimakopoulos, A.A. Argiriou, G. Paparsenos, Α. Gaglia, , Energy, Vol. 24, 335-350, 1999

37. Comparison of methodologies for TRY generation using 20 years data for Athens Greece., A. A. Argiriou, S. Lykoudis, S. Kontoyannidis, C.Α. Balaras, D.N. Asimakopoulos, M. Petrakis, P. Kassomenos, , Solar Energy, Vol 66, No 1, pp. 33-45, 1999

38. EPIQR surveys of apartment buildings in Europe., C.A.Balaras, K. Droutsa, D.N. Asimakopoulos, A.A. Argiriou, , Energy & Buildings, Vol. 31, pp. 111-128, 2000

39. Potential for energy conservation in apartment buildings., C.A.Balaras, K. Droutsa, A.A. Argiriou, D.N. Asimakopoulos, , Energy & Buildings, Vol. 31, pp. 143-154, 2000

40. Development of a neural network controller for solar buildings., A. A. Argiriou, I. Bellas-Velidis, C. A. Balaras, , Neural Networks, Vol. 13, pp. 811-820, 2000

41. On the impact of urban climate on the energy consumption of buildings., M. Santamouris, N. Papanikolaou, I. Livada, I. Koronakis, C. Georgakis, A. Argiriou, D. N. Asimakopoulos, , Solar Energy, Vol 70, No 3, pp. 201 –216, 2001

42. Use of artificial neural networks for predicting the heating requirements of single family houses., A.A. Argiriou, I. Bellas-Velidis, C.A. Balaras, A. Dounis, , International Journal of Knowledge – Based Intelligent Engineering Systems, Vol. 5, No. 4, 2001

43. Assesment of energy and natural resources conservation in office buildings using TOBUS., C.A. Balaras, K. Droutsa, A.A. Argiriou, K. Wittchen, , Energy & Buildings, 34, 135-154, 2002

44. Infrared thermography for building diagnostics., C.A. Balaras, A.A. Argiriou, , Energy & Buildings, 34, 171-184, 2002

45. Single-sided ventilation of buildings through shaded large openings., A.A. Argiriou, C.A. Balaras, S.P. Lykoudis, , Energy, 27, 93-115, 2002

46. The solar thermal market in Greece – Review and perspectives., A.A. Argiriou, S. Mirasgedis, , Renewable & Sustainable Energy Reviews, 7, 397-418, 2003

47. Thermal storage efficiencies for two saltless solar ponds., A.V. Spyridonos, A.A. Argiriou, J.K. Nickoletatos, , Solar Energy, 75(3): 207-216, 2003

48. A neural network controller for hydronic heating systems of solar buildings., A. A. Argiriou, I. Bellas-Velidis, M. Kummert, P. Andre, , Neural Networks, 17(3), 427-440, 2004

49. Experimental study of an earth-to-air heat exchanger coupled to a photovoltaic system., A.A. Argiriou, S.P. Lykoudis, C.A. Balaras, D.N. Asimakopoulos, , Journal of Solar Energy Engineering, 126(1), 620-625, 2004

50. On the methods for the delimitation of seasons., A.A. Argiriou, P.A. Kassomenos, S.P. Lykoudis, , Water, Air, and Soil Pollution: Focus , 4:65-74, 2004

51. Numerical simulation and performance of a low capacity solar assisted absorption heat pump coupled with a subfloor system., Α.Α. Argiriou, C.A. Balaras, S. Kcntoyiannidis, E. Michel, , Solar Energy, 79(3), 290-301, 2005

52. Comparing control strategies using experimental and simulation results: Methodology and application to heating control of passive solar buildings., Kümmert M., André P., Argiriou A.A. , , HVAC&R Research (special issue), 12(3a):715-737, 2005

53. Isotopic composition of precipitation in Greece., A.A. Argiriou, S. Lykoudis, , Journal of Hydrology, 327(3-4):486-495, 2006

54. Combined analysis of rainfall and lightning data produced by mesoscale systems in the central and eastern Mediterranean., D. Katsanos, K. Lagouvardos, V. Kotroni, A.A. Argiriou, , Atmospheric Research, 83(1), 55-63, 2007

55. Gridded dataset of the stable isotopic composition of precipitation over the Eastern and Central Mediterranean., S. Lykoudis and A.A. Argiriou, , J. Geophys. Res., 112, D18107-D18305, 2007

56. The relationship of lighting activity with microwave brightness measurements and spaceborn reflectivity profiles in the Central and Eastern Mediterranean., D.K. Katsanos, K. Lagouvardos, V. Kotroni, A.A. Argiriou, , Jounal of Applied Meteorology and Climatology, 46, 1901-1912, 2007

57. Using data mining techniques for estimating minimum, maximum and average daily temperature values., Kotsiantis S., Kostoulas A., Lykoudis S., Argiriou A., Menagias K. , , Int J Math, Phys Eng Sci, 1 (1), pp. 16-20, 2008

58. Storms and Lightning Activity in Greece during the Warm Periods of 2003–2006., N. Mazarakis, V. Kotroni, K. Lagouvardos, A.A. Argiriou, , Journal of Applied Meteorology and Climatology, 47, 3089-3098, 2008

59. The sensitivity of numerical forecasts to convective parametrization during the warm period and the use of lighting data as an indicator for convective occurrence. , Mazarakis N., Kotroni V., Lagouvardos K., Argiriou A., , Atmospheric Research , 94 (4): 704-714, 2009

60. Stable isotopic signature of precipitation under various synoptic classifications, Lykoudis S., Kostopoulou E., Argiriou A. A., , Physics and Chemistry of the Earth, 35, (9-12), 530-535, 2010

61. Spatially interpolated time series of δ18Ο in Eastern Mediterranean precipitation, Spyridon P Lykoudis; Athanassios A Argiriou; Elissavet Dotsika, , Global and Planetary Change, Special Issue MedClivar Pisa 2008, manuscript ID D-08-00151R2, 2008

62. Temporal trends in the stable isotope composition of precipitation: a comparison between the eastern Mediterranean and central Europe, S.P. Lykoudis, A.A. Argiriou, , Theor. Appl. Climatol., 1-9, doi 10.1007/s0074-010-0384-6, 2010

63. Intelligent control system for reconciliation of the energy savings with comfort in buildings using soft computing techniques, Dounis, A.I., Tiropanis, P., Argiriou, A., Diamantis, A., , Energy and Buildings, 43 (1) pp. 66 - 74, 2011

64. The sensitivity of warm period precipitation forecasts to various modifications of the Kain-Fritsch convective parameterization scheme, Mazarakis, N., Kotroni, V., Lagouvardos, K., Argiriou, A.A., Anderson, C.J., , Natural Hazards and Earth System Science, 11 (5) pp. 1327 - 1339, 2011

65. An Efficient Approach to Spatiotemporal Analysis and Modeling of Air Pollution Data, Tsiotas G., Argiriou A. A., , Journal of Agricultural, Biological and Environmental Statistics, Vol. 16, N. 3, 371-388, DOI: 10.1007/s13253-011-0057-7, 2011

66. Reverse flood routing with the inverted Muskingum storage routing scheme, A. D. Koussis, K. Mazi, S. Lykoudis, A. A. Argiriou, , Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 12, 217-227, 2012

67. An advanced method for classifying atmospheric circulation types based on prototypes connectivity graph, Athanassios Zagouras, Athanassios A. Argiriou, Helena A. Flocas, George Economou, Spiros Fotopoulos, , Atmospheric Research, 118, 180-192, 2012

68. Homogenization of mean monthly temperature time series of Greece, Anna Mamara, Athanassios A. Argiriou, Manolis Anadranistakis, , International Journal of Climatology, Volume 33, Issue 12, October 2013, Pages: 2649–2666, 2012

69. Weather maps classification over Greek domain based on isobaric line patterns, Athanassios Zagouras, Athanassios A. Argiriou, George Economou, Spiros Fotopoulos, Helena A. Flocas, , Theoretical and Applied Climatology, 114(3):691-704, 2013

70. Determination of measuring sites for solar irradiance based on cluster analysis of satellite – derived cloud estimations, A. Zagouras, A. Kazantzidis, E. Nikitidou, A. A. Argiriou, , Solar Energy, 97:1-11, 2013

71. Detection and Correction of Inhomogeneities in Greek Climate Temperature Series, Anna Mamara, Athanassios A. Argiriou, Manolis Anadranistakis, , International Journal of Climatology, 33: 2649–2666, 2013

72. Estimation of direct normal irradiance from measured global and corrected diffuse horizontal irradiance, M.C. Kotti, A.A. Argiriou, A. Kazantzidis, , Energy, 2014

73. Stable isotopic composition of atmospheric water vapor in Patras, Greece: A concentration weighted trajectory approach, V. Salamalikis, A.A. Argiriou, E. Dotsika , , Atmospheric Research, 152:93-104, 2015

74. The air quality of a Mediterranean urban environment and its relation to major meteorological parameters, A. Karagiannidis, A. Poupkou, T. Giannaros, C. Giannaros, D. Melas, A. Argiriou , , Water, Air & Soil Pollution, 226:2239, 2015

75. A ten-year analysis of the cloud-to-ground lightning activity over the Eastern Mediterranean region, E. Galanaki, V. Kotroni, K. Lagouvardos, A. Argiriou, , Atmospheric Research, 166(1):213-222, 2015

76. Isotopic modeling of the sub-cloud evaporation effect in precipitation, V. Salamalikis, A. A. Argiriou, E. Dotsika, , Science of the Total Environment, 544:1059-1072, 2016

77. Periodicity analysis of d18O in precipitation over Central Europe: Time–frequency considerations of the isotopic ‘temperature’ effect, V. Salamalikis, A.A. Argiriou, E. Dotsika, , Journal of Hydrology, 534:150-163, 2016

78. Lightning activity in the Mediterranean: quantification of cyclones contribution and relation to their intensity, E. Galanaki, Flaounas E., V. Kotroni, K. Lagouvardos, A. Argiriou , , Atmospheric Science Letters , 17(9):510-516, 2016

79. Energy efficiency of PV panels under real outdoor conditions–An experimental assessment in Athens, Greece, Gaglia A.G., Lykoudis S., Argiriou A.A., Balaras C.A., Dialynas E. , , Renewable Energy, 101:236-243, 2017

80. Recent trend analysis of mean air temperature in Greece based on homogenized data, A. Mamara, A.A. Argiriou, M. Anadranistakis, , Theor. Appl. Climatol., 126:543-573, 2016

81. High resolution air temperature climatology for Greece for the period 1971 – 2000., A. Mamara, M. Anadranistakis, A.A. Argiriou, T. Szentimrey, T. Kovacs, A. Bezes, Z. Bihari , , Meteorol. Appl., 24: 191-205, 2017

82. Atmospheric impact of ship traffic in four Adriatic-Ionian port-cities: Comparison and harmonization of different approaches. , E. Merico, A. Gambaro, A. Argiriou, A. Alebic-Juretic, E. Barbaro, D. Cesari, L. Chasapidis, S. Dimopoulos, A. Dinoi, A. Donateo, C. Giannaros, E. Gregoris, A. Karagiannidis, A.G. Konstandopoulos, T. Ivoševic, N. Liora, D. Melas, B. Mifka, I. Orlic, A. Poupkou, K. Sarovic, A. Tsakis, R. Giua, T. Pastore, A. Nocioni, D. Contini, , Transportation Research Part D, 50: 431-445, 2017

83. The impact of the energy performance regulations’ updated on the construction technology, economics and energy aspects of new residential buildings: The case of Greece, 83. Gaglia, A.G., Tsikaloudaki, A.G., Laskos, C.M., Dialynas, E.N., Argiriou, A.A. , , Energy & Buildings, 155: 225-237, 2017

84. Energy Use Intensities for Asset Rating of Hellenic Non-Residential Buildings , Droutsa, K.G., Balaras, C.A, Daskalaki, E.G., Kontoyiannidis, S., Argiriou, A.A., , Global Journal of Energy Technology Research Updates, (5):19-36, 2018

85. Energy performance of European residential buildings: Energy use, technical and environmental characteristics of the Greek residential sector – energy conservation and CO2 reduction., Gaglia, A.G., Dialynas, E.N., Argiriou, A.A., Kostopoulou, E., Tsiamitros, D., Stimoniaris, D., Laskos, K.M., , Energy and Buildings, 183: 86-104, 2019

86. The test of the ecohydrological separation hypothesis in a dry zone of the northeastern Tibetan Plateau., 86. X. Qiu, M. Zhang, S. Wang, J. Evaristo, A. A. Argiriou, R. Guo, R. Chen, H. Meng, C. Che, D. Qu, , Ecohydrology, 12(3): e2077, 2019

87. Water Stable Isotopes in an Alpine Setting of the Northeastern Tibetan Plateau, Xue Qiu, Mingjun Zhang, Shengjie Wang, Athanassios A. Argiriou, Rong Chen, Hongfei Meng and Rong Guo, , Water, 11(4), 770, 2019

88. Stable Isotope Composition in Surface Water in the Upper Yellow River in Northwest China, Mengyu Shi, Shengjie Wang, Athanassios A. Argiriou, Mingjun Zhang, Rong Guo, Rong Jiao, Jingjing Kong, Yaning Zhang, Xue Qiu and Su’e Zhou , , Water, 11, 967-976, 2019

89. Stable Hydrogen and Oxygen Isotope Characteristics of Bottled Water in China: A Consideration of Water Source, Rong Guo, Shengjie Wang, Mingjun Zhang, Athanassios A. Argiriou, Xuemei Liu, Bo Su, Xue Qiu, Rong Jiao, Mengyu Shi, Su’e Zhou and Yaning Zhang , , Water, 11, 1065, 2019

90. Homogenization of the Hellenic cloud cover time series - Preliminary results, A. A. Argiriou, A. Mamara, E. Dimadis, , Croatian Meteorological Journal, 53 43-54, 2019

91. Stable Isotope Signatures and Moisture Transport of a Typical Heavy Precipitation Case in the Southern Tianshan Mountains, 92. WANG Liwei, ZHANG Mingjun, WANG Shengjie, Athanassios A. ARGIRIOU, WANG Gaofei, Vasileios SALAMALIKIS, SHI Mengyu, JIAO Rong, , Chin. Geogra. Sci., 30(1): 180–188, 2020

92. Stratospheric temperature anomalies as imprints from the dark Universe, 93. K. Zioutas, A. Argiriou, H. Fischer, S. Hofmann, M. Maroudas, A. Pappa, Y.K. Semertzidis, , Physics of the Dark Universe, 28, 100497, 2020

93. Plant water resource partitioning and xylem-to-leaf deuterium enrichment in Lanzhou, northwest China, Qinqin Du, Mingjun Zhang, Shengjie Wang, Athanassios A. Argiriou, Cunwei Che, Peipei Zhao, Zhuanzhuan Ma, Pengyan Su, , Water Supply, 20(3): 1127-1140, 2020

94. Solar Process Heat Collector with mirror-aray concentration system, J.,Goettsche, Alexopoulos S., Dümmler A., Argiriou A.A., Panagopoulos O., Kosmopoulos G. and Dokouzis A., , EUROSUN 2020-13th International Conference on Solar Energy for Buildings & Industry, Athens, Greece, Athens, Greece, 2020

95. Urban heat island effect in Patras, Greece. Preliminary results, Argiriou A. and Panagopoulos O. , , COMECAP 2018 - 14th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics. Alexandroupolis, Greece, 2018

96. Deuterium Excess in Precipitation Reveals Water Vapor Source in the Monsoon Margin Sites in Northwest China, 95. Fenli Chen, Mingjun Zhang, Athanassios A. Argiriou, Shengjie Wang, Xin Zhou and Xueyuan Liu, , Water, 12(12), 2020

97. Isoscape of δ18O in precipitation of the Qinghai-Tibet Plateau: Assessment and improvement, 96. Yudong Shi, Shengjie Wang, Mingjun Zhang, Athanassios A. Argiriou, Rong Guo, Yang Song and Xiaofan Zhu, , Water, 12: 3392, 2020

98. Modeling Insights into Precipitation Deuterium Excess as an Indicator of Raindrop Evaporation in Lanzhou, China, Fenli Chen, Mingjun Zhang, Athanassios A. Argiriou, Shengjie Wang, Qian Ma, Xin Zhou, XixiWu and Jufan Chen, , Water, 13: 193, 2021

99. An application of a feed-forward neural network model for wind speed predictions, Kolokythas K, Argiriou AA, , International Journal of Sustainable Energy, 2021

100. Use of GNSS Tropospheric Delay Measurements for the Parameterization and Validation of WRF High-Resolution Re-Analysis over the Western Gulf of Corinth, Greece: The PaTrop Experiment., 99. Roukounakis N, Katsanos D, Briole P, Elias P, Kioutsioukis I, Argiriou AA, Retalis A. , , Remote Sensing, 13(10):1898, 2021

101. Unveiling the existing condition and energy use in Hellenic school buildings, 101. K.G. Droutsa, S. Kontoyiannidis, C.A. Balaras, S. Lykoudis, E.G. Dascalaki, A.A.Argiriou, , Energy & Buildings, 2021

102. Tropospheric Correction of Sentinel-1 Synthetic Aperture Radar Interferograms Using a High-Resolution Weather Model Validated by GNSS Measurements, Roukounakis, N., Elias, P., Briole, P., Katsanos, D., Kioutsioukis, I., Argiriou, A.A., Retalis, A., , Remote Sensing, 13, 2258, 2021

103.  A Stable Isotope Approach for Estimating the Contribution of Recycled Moisture to Precipitation in Lanzhou City, China, Chen F, Zhang M, Wu X, Wang S, Argiriou AA, Zhou X, Chen J., , Water, 13(13):1783, 2021

104. The Dark Universe Is Not Invisible, Zioutas K, Anastassopoulos V, Argiriou A, Cantatore G, Cetin SA, Gardikiotis A, Hoffmann DHH, Hofmann S, Karuza M, Kryemadhi A, Maroudas M, Matteson EL, Ozbozduman K, Papaevangelou T, Perryman M, Semertzidis YK, Tsagris I, Tsagri M, Tsiledakis G, Utz D, Valachovic EL, , Physical Sciences Forum, 2(1):10, 2021

105. Isotopic evidence in modern precipitation for the westerly meridional movement in Central Asia, Yudong Shi, Shengjie Wang, Liwei Wang, Mingjun Zhang, Athanassios A. Argiriou, Yang Song, Shijun Lei, , Atmospheric Research, 259:105698, 2021

106. Unveiling the existing condition and energy use in Hellenic school buildings, Kalliopi G. Droutsa, Simon Kontoyiannidis, Constantinos A. Balaras, Spyridon Lykoudis, Elena G. Dascalaki, Athanassios A. Argiriou, , Energy & Buildings, 247:111150, 2021

107. Recharge and Infiltration Mechanisms of Soil Water in the Floodplain Revealed by Water-Stable Isotopes in the Upper Yellow River, Wang J, Zhang M, Argiriou AA, Wang S, Qu D, Zhang Y, Su P, , Sustainability, 13(16):9369, 2021

108. Local Meteoric Water Lines in a Semi-Arid Setting of Northwest China Using Multiple Methods, Chen, Fenli, Shengjie Wang, Xixi Wu, Mingjun Zhang, Athanassios A. Argiriou, Xin Zhou, and Jufan Chen, , Water, 13(17): 2380, 2021

109. Optimizing the input vectors of applied artificial neural network models for wind power production forecasting, Konstantinos V Kolokythas, Athanassios A Argiriou, , Wind Engineering, 1-12, 2021

110. Analyzing and Forecasting Lightning Flashes and the Related Wind Gusts at a Wind 1Energy Power Plant in a Hilly Region of Western Greece, Konstantinos V. Kolokythas, Athanassios A. Argiriou,Vassiliki Kotroni, , Atmosfera, 2021

111. Climate Change Scenarios and Their Implications on the Energy Performance of Hellenic Non-Residential Buildings, Droutsa, K.G.; Kontoyiannidis, S.; Balaras, C.A.; Argiriou, A.A.; Dascalaki, E.G.; Varotsos, K.V.; Giannakopoulos, C., , Sustainability, 2021

112. Testing mean air temperature trends in southern Greece:A Bayesian approach, Tsiotas G, Mamara A, Argiriou A, Tsoukala A, , International Journal of Climatology, 2022

113. Low-Cost Data Acquisition System for Solar Thermal Collectors, Panagopoulos O, Argiriou AA, , Electronics, 2022

114. Προσομοίωση Οπτικής Συμπεριφοράς Θερμικών Ηλιακών Συλλεκτών με Στατικό Συγκεντρωτήρα, Σ. Αλεξόπουλος, Ο. Παναγόπουλος, Α. A. Αργυρίου, , 12ο Συνέδριο Ινστιτούτου Ηλιακής Τεχνικής, 553-559, 2021

115. Optical and thermal performance simulation of a micro-mirror solar collector, Panagopoulos O, Argiriou AA, Dokouzis A, Alexopoulos S., Goettsche J, , Energy Reports, 8:6624–6632 , 2022

116. Neural Network Model for Greenhouse Microclimate Predictions, Petrakis T, Kavga A, Thomopoulos V, Argiriou AA, , Agriculture, 12(6):780, 2022

117. Validation and Bias Correction of Monthly δ18O Precipitation Time Series from ECHAM5-Wiso Model in Central Europe, Salamalikis V, Argiriou AA, , Oxygen, 2(2):109-124, 2022

118. Site adaptation of global horizontal irradiance from the Copernicus Atmospheric Monitoring Service for radiation using supervised machine learning techniques, V. Salamalikis, P. Tzoumanikas, A. A. Argiriou, A. Kazantzidis, , Renewable Energy, 195:92-106, 2022

119. A Comparative Analysis of Changes in Temperature and Precipitation Extremes since 1960 between China and Greece , Li Z, Shi Y, Argiriou AA, Ioannidis P, Mamara A, Yan Z., , Atmosphere, 2022

120. Homogenised Monthly and Daily Temperature and Precipitation Time Series in China and Greece since 1960, Argiriou, A.A., Li, Z., Armaos, V. et al. , , Advances in Atmospheric Sciences, 40, 2023

121. Altitude Correction of GCM-Simulated Precipitation Isotopes in a Valley Topography of the Chinese Loess Plateau, Xiao, Y.; Yang, G.; Yoshimura, K.; Qu, D.; Chen, F.; Argiriou, A.A.; Wang, S., , Sustainability, 15, 13126, 2023