Ανακοινώσεις

Διαδικτυακό σεμινάριο "Εκτίμηση και πρόβλεψη του ηλιακού δυναμικού στο αστικό περιβάλλον"

Δημοσιεύτηκε στις: 04/11/2021

Την Τρίτη, 9 Νοεμβρίου και ώρα 15:00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό σεμινάριο που στοχεύει στην εκτίμηση και πρόβλεψη του ηλιακού δυναμικού στο αστικό περιβάλλον για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και λειτουργία των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας.

Το σεμινάριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστήμιου Πατρών σε συνεργασία με το Physics - Meteorology Observatory Davos, Word Radiation Center, Switzerland  και το MINES ParisTech, PSL Research University, France.

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τα βασικά για την ηλιακή ακτινοβολία και τις μεθόδους πρόβλεψης, καθώς και τα οφέλη των δορυφορικών συστημάτων παρατήρησης της Γης στον τομέα της ηλιακής ενέργειας.

Το σεμινάριο είναι κατά βάση μη τεχνικό και οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να έχουν εμπειρία ή εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο.

 

Για την παρακολούθηση, απαιτείται προεγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://upatras-gr.zoom.us/webinar/register/WN_T3i8OQ3qRzOe44aOQC17sg

 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:

http://www.eo4geo.eu/training-actions/solar-resource-and-forecasting-at-municipality-level/

 

Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων EO4GEO (www.eo4geo.eu) και e-shape (https://e-shape.eu/).