Βαμβακάς Ιωάννης

Βαμβακάς Ιωάννης

Επιστημονικό προσωπικό

Θέση: Υποψήφιος διδάκτορας


Στοιχεία επικοινωνίας

jvamva@hotmail.com

+30 2610 996079

Σύντομο βιογραφικό

Σύντομο Βιογραφικό

  • Πτυχίο Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, (2014)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Ενέργεια και Περιβάλλον", Πανεπιστήμιο Πατρών, (2016)
    Θέμα μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας: "Μελέτη των φαινομένων ενίσχυσης της ηλιακής ακτινοβολίας με τη χρήση μοντέλων, μετρήσεων και ψηφιακών\απεικονίσεων του ουράνιου θόλου."
  • Υποψήφιος διδάκτορας, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (2016 - Σήμερα)
    Θέμα διδακτορικής διατριβής: "Επίδραση των αιωρούμενων σωματιδίων και νεφών στην ηλιακή ακτινοβολία."

Ερευνητικά Πεδία

  • Μελέτη των νεφών και των αιωρουμένων σωματιδίων στην ηλιακή ακτινοβολία στην επιφάνεια της Γης (SSI).
  • Θεωρητική εκτίμηση της SSI με μοντέλα μετάδοσης ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα.
  • Εκτίμηση του βαθμού νέφωσης μέσω ψηφιακών εικόνων.

Αναλυτικό Βιογραφικό