Λογοθέτης Σταύρος - Ανδρέας

Λογοθέτης Σταύρος - Ανδρέας

Επιστημονικό προσωπικό

Θέση: Υποψήφιος διδάκτορας


Στοιχεία επικοινωνίας

phy5682@upnet.gr

+30 2610996079

Σύντομο βιογραφικό

  • Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2017.
  • M.Sc. ‘Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος’, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019.
  • Υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών, 2019-.

Αναλυτικό Βιογραφικό

Άλλες πληροφορίες

Ερευνητικά πεδία

  • Επίδραση των αιωρούμενων σωματιδίων και νεφών στο ενεργειακό ισοζύγιο του συστήματος Ατμόσφαιρα-Γη.
  • Ατμοσφαιρική Φυσική.