Κοσμόπουλος Γεώργιος

Κοσμόπουλος Γεώργιος

Επιστημονικό προσωπικό

Θέση: Υποψήφιος διδάκτορας


Στοιχεία επικοινωνίας

giokosmopoulos@gmail.com

+30 2610 996079

Σύντομο βιογραφικό

  • Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2014.
  • M.Sc. 'Ενέργεια και Περιβάλλον', Πανεπιστήμιο Πατρών, 2016.
  • Υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών, 2016-.

Ερευνητικά πεδία

  • Ατμοσφαιρική Φυσική
  • Κλίμα και Ποιότητα Αέρα

Αναλυτικό Βιογραφικό