Κοσμόπουλος Γεώργιος

Κοσμόπουλος Γεώργιος

Επιστημονικό προσωπικό

Θέση: Μεταδιδακτορικός ερευνητής


Στοιχεία επικοινωνίας

giokosmopo@upatras.gr

+30 2610 996079

Σύντομο βιογραφικό

  • Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2014.
  • M.Sc. 'Ενέργεια και Περιβάλλον', Πανεπιστήμιο Πατρών, 2016.
  • Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών, 2023.

Ερευνητικά πεδία

  • Ατμοσφαιρική Φυσική
  • Κλίμα και Ποιότητα Αέρα

Αναλυτικό Βιογραφικό
1. Solar Process Heat Collector with mirror-aray concentration system, J.,Goettsche, Alexopoulos S., Dümmler A., Argiriou A.A., Panagopoulos O., Kosmopoulos G. and Dokouzis A., , EUROSUN 2020-13th International Conference on Solar Energy for Buildings & Industry, Athens, Greece, Athens, Greece, 2020