Καραβούλιας Αθανάσιος

Καραβούλιας Αθανάσιος

Επιστημονικό προσωπικό

Θέση: Υποψήφιος διδάκτορας


Στοιχεία επικοινωνίας

phy4365@upnet.gr

2610996079

Σύντομο βιογραφικό

  • Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2014.
  • M.Sc. ‘Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος’, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020.
  • Υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών, 2020-.


Αναλυτικό Βιογραφικό

Άλλες πληροφορίες

Ερευνητικά πεδία

  • Κλιματική αλλαγή.
  • Αλληλεπίδραση αιωρούμενων σωματιδίων και νεφών με την ηλιακή ακτινοβολία.
  • Ατμοσφαιρική Φυσική.