Παππά Αρετή

Παππά Αρετή

Επιστημονικό προσωπικό

Θέση: Υποψήφιος διδάκτορας


Στοιχεία επικοινωνίας

math11225@upnet.gr

Σύντομο βιογραφικό

  • Πτυχίο Mαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2017.
  • M.Sc. ‘Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος’, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019.
  • Υποψήφια Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών, 2019-.

Αναλυτικό Βιογραφικό

Άλλες πληροφορίες

Ερευνητικά πεδία:

  • Εφαρμογή Πολύπλοκων Δικτύων στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες
  • Συστήματα Παρακολούθησης Ποιότητας Αέρα
  • Μοντέλα μετάδοσης ασθενειών
1. Stratospheric temperature anomalies as imprints from the dark Universe, 93. K. Zioutas, A. Argiriou, H. Fischer, S. Hofmann, M. Maroudas, A. Pappa, Y.K. Semertzidis, , Physics of the Dark Universe, 28, 100497, 2020