Καζαντζίδης Ανδρέας (Διευθυντής)

Καζαντζίδης Ανδρέας  (Διευθυντής)

Μέλη ΔΕΠ

Θέση: Καθηγητής

Τομέας: Εφαρμοσμένης Φυσικής


Στοιχεία επικοινωνίας

akaza@upatras.gr

(+30) 261099 7549

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών 26500 Πάτρα

Γραφείο: Κτίριο Φυσικής Β, 3ος όροφος

Ώρες διαθεσιμότητας: Ανακοινώνονται στην αρχή κάθε διδακτικού εξαμήνου

Σύντομο βιογραφικό

Οι κύριες ερευνητικές δραστηριότητες εστιάζουν στη διάδοση της ηλιακής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα και τον υπολογισμό της επίδρασης διαφόρων ατμοσφαιρικών παραμέτρων, όπως τα νέφη και τα αιωρούμενα σωματίδια. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε θεωρητικούς υπολογισμούς και μετρήσεις ηλιακής ενέργειας, αλλά και στις μεταβολές της υπεριώδους ακτινοβολίας κατά το παρελθόν και το μέλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Οι ερευνητικές δράσεις περιλαμβάνουν στην εκτεταμένη χρήση μοντέλων διάδοσης της ακτινοβολίας σε συνέργεια με επίγειες και δορυφορικές μετρήσεις των οπτικών ιδιοτήτων των αιωρούμενων σωματιδίων και των νεφών. Οι πειραματικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν την μέτρηση της ολικής, υπεριώδους και ορατής ροής της ηλιακής ακτινοβολίας με τη χρήση διαφόρων τύπων οργάνων και τις διαδικασίες ελέγχου και ανάλυσης των μετρήσεων.


Αναλυτικό Βιογραφικό

Άλλες πληροφορίες

Ερευνητικό έργο 
Δημοσιεύσιες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά:46
Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια:130

 

Bάση ΔεδομένωνΑριθμός αναφορώνΑριθμός Ετεροαναφορών h index 
ISI Web of Science788 73218
Google Scholar1388 --- 23

http://scholar.google.gr/citations?user=BmzBAloAAAAJ&hl=el

1. Comparison of measured and modelled UV indices for the assessment of health risks, De Backer, H., P. Koepke, A. Bais, X. de Cabo,T. Frei, D. Gillotay, C. Haite, A. Heikkilα, A. Kazantzidis, T. Koskela, E. Kyrφ, B. Lapeta, J. Lorente, K. Masson, B. Mayer, H. Plets, A. Redondas, A. Renaud, G. Schauberger, A. Schmalwieser, H. Schwander and K. Vanicek, Comparison of measured and modelled UV indices for the assessment of health risks, Meteorological Applications, vol. 8, 267-277, 2001

2. Comparison of model calculations with spectral UV measurements during the SUSPEN campaign: the effect of aerosols, Kazantzidis, A., D. S. Balis, A. F. Bais, S. Kazadzis, E. Galani, E. Kosmidis and M. Blumthaler, Comparison of model calculations with spectral UV measurements during the SUSPEN campaign: the effect of aerosols, Journal of Atmospheric Sciences, 1529-1539, 2001

3. Measuring Spectral Actinic Flux and Irradiance: Experimental Results from the Actinic Flux Determination from Measurements of Irradiance (ADMIRA) project, A.R.Webb, A.F.Bais, M.Blumthaler, G-P. Gobbi, A.Kylling, R.Schmitt, S.Thiel, F.Barnaba, T. Danielsen, W.Junkermann, A.Kazantzidis, P.Kelly, R.Kift, G.L.Liberti, M.Misslbeck, B.Schallhart, J.Schreder, and C.Topaloglou, Measuring Spectral Actinic Flux and Irradiance: Experimental Results from the Actinic Flux Determination from Measurements of Irradiance (ADMIRA) project, Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, vol. 19, 1049-1062, 2002

4. Actinic flux determination from measurements of irradiance, A. Kylling, A. R. Webb, A. F. Bais, M. Blumthaler, R. Schmitt, S. Thiel, A. Kazantzidis, R. Kift, M. Misslbeck, B. Schallart, J. Shreder, C. Topaloglou, S. Kazadzis and J. Rimmer, Actinic flux determination from measurements of irradiance, Journal of Geophysical Research, vol. 108, No D16, 4506, 2003

5. Raman lidar and sunphotometric measurements of aerosol optical properties over Thessaloniki, Greece during biomass burning episode, D.S. Balis, V. Amiridis, C. Zerefos, E. Gerasopoulos, M. Andreae,P. Zanis, A. Kazantzidis, S. Kazadzis and A. Papayannis, Raman lidar and sunphotometric measurements of aerosol optical properties over Thessaloniki, Greece during biomass burning episode, Atmospheric Enviroment, vol. 37, 4529-4538, 2003

6. Study of the effect of different type of aerosols on UV-B radiation from measurements during EARLINET, D. S. Balis, V. Amiridis, C. Zerefos, A. Kazantzidis, S. Kazadzis, A. F. Bais, C. Meleti, A. Papayannis, V. Matthias, and H. Dier, Study of the effect of different type of aerosols on UV-B radiation from measurements during EARLINET, Atmospheric Chemistry and Physics, 4, 1-15, 2004

7. Actinic flux and O1 photolysis frequencies retrieved from spectral measurements of irradiance at Thessaloniki, Greece , S. Kazadzis, C. Topaloglou, A.F. Bais, M. Blumthaler, D. Balis, A. Kazantzidis, B. Schallhart, Actinic flux and O1 photolysis frequencies retrieved from spectral measurements of irradiance at Thessaloniki, Greece, Atmospheric Chemistry and Physics, Vol. 4, pp 2215-2226, 2004

8. Deriving an effective aerosol single scattering albedo from spectral surface UV irradiance measurements, A.F. Bais, A. Kazantzidis, S. Kazadzis, D. Balis,C. S. Zerefos, C.Meleti, Deriving an effective aerosol single scattering albedo from spectral surface UV irradiance measurements, Atmospheric Environment, vol. 39, 1093-1102, 2005

9. Sensitivity of solar UV radiation to ozone and temperature profiles at Thessaloniki (40.5 oN, 23 oE), Greece, , Α. Kazantzidis, A.F. Bais, D.S. Balis, E. Kosmidis and C.S. Zerefos, Sensitivity of solar UV radiation to ozone and temperature profiles at Thessaloniki (40.5 oN, 23 oE), Greece, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, vol. 67, 1321–1330, 2005

10. Comparison of satellite-derived UV irradiances with ground-based measurements at four European stations, Α. Kazantzidis, A. F. Bais, J. Grobner, J. R. Herman, S. Kazadzis,1N. Krotkov, E. Kyro, P. N. den Outer, K. Garane, P. Gorts, K. Lakkala, C. Meleti, H. Slaper, R. B. Tax, T. Turunen and C. S. Zerefos, Comparison of satellite-derived UV irradiances with ground-based measurements at four European stations, Journal of Geophysical Research, 111, D13207, doi:10.1029/2005JD006672, 2006

11. Monitoring of UV spectral irradiance at Thessaloniki (1990–2005), K. Garane, A. F. Bais, S. Kazadzis, A. Kazantzidis and C. Meleti, Monitoring of UV spectral irradiance at Thessaloniki (1990–2005): data re-evaluation and quality control, Annales Geophysicae, 24, 1–14, 2006

12. Atmospheric effects of volcanic eruptions as seen by famous artists and depicted in their paintings, Zerefos C.S., V. T. Gerogiannis, D. Balis, S. C. Zerefos, and A. Kazantzidis, , Atmospheric Chemistry and Physics, 7, 4027-4042, 2007

13. Effects of total solar eclipse of 29 March 2006 on surface radiation, Kazadzis S., A. Bais, M. Blumthaler, A. Webb, N. Kouremeti, R. Kift, B. Schallhart and A. Kazantzidis, , Atmospheric Chemistry and Physics, 7, 5775-5783, 2007

14. Attenuation of global ultraviolet and visible irradiance over Greece during the total solar eclipse of 29 March 2006, Kazantzidis A., A. F. Bais, C. Emde, S. Kazadzis, and C. S. Zerefos, , Atmospheric Chemistry and Physics, 7, 5959-5969, 2007

15. Long-term solar UV radiation reconstructed by ANN modelling with emphasis on spatial characteristics of input data, U. Feister, J. Junk, M. Woldt, A. Bais, A. Helbig, M. Janouch, W. Josefsson, A. Kazantzidis, A. Lindfors, P. N. den Outer, and H. Slaper, , Atmospheric Chemistry and Physics, 8, 3107-3118, 2008

16. Clear sky UV simulations in the 21st century based on ozone and temperature projections from Chemistry-Climate Models, K. Tourpali, A. F. Bais, A. Kazantzidis, C. S. Zerefos, H. Akiyoshi, J. Austin, C. Bruhl, N. Butchart, M. P. Chipperfield, M. Dameris, M. Deushi, V. Eyring, M. A. Giorgetta, D. E. Kinnison, E. Mancini, D. R. Marsh, T. Nagashima, G. Pitari, D. A. Plummer, E. Rozanov, K. Shibata, and W. Tian, , Atmospheric Chemistry and Physics, 9, 1165-1172, 2009

17. Calculations of the human vitamin D exposure from UV spectral measurements at three European stations, A. Kazantzidis, A. F. Bais, M.M. Zempila, S. Kazadzis, P.N. den Outer, T. Koskela and H. Slaper, , Photochem. Photobiol. Sci., 8, 45–51, 2009

18. Evaluation of ozone column measurements over Greece with NILU-UV multi-channel radiometers, A. Kazantzidis, A. F. Bais, M.M. Zempila, C. Meleti, K. Eleftheratos, C.S. Zerefos, , International Journal of Remote Sensing, 30, 4273-4281, 2009

19. Aerosol forcing efficiency in the UVA region from spectral solar irradiance measurements at an urban environment, S. Kazadzis, N. Kouremeti, A.F. Bais, A. Kazantzidis, C. Meleti, , Annales Geophysicae, 27, 2515-2522 , 2009

20. Spatial and temporal UV irradiance and aerosol variability within the area of an OMI satellite pixel, S. Kazadzis, A.F. Bais, D. Balis, N. Kouremeti, M.M. Zempila, A. Arola, E. Giannakaki, V. Amiridis, A. Kazantzidis, , Atmospheric Chemistry and Physics, 9, 4593-4601, 2009

21. Variability of cloud-free ultraviolet dose rates on global scale due to modeled scenarios of future ozone recovery, A. Kazantzidis, K. Tourpali, A. F. Bais, , Photochemistry and Photobiology, 86(1), 117-122, 2010

22. Projections of UV radiation changes in the 21st century: impact of ozone recovery and cloud effects, A. F. Bais, K. Tourpali, A. Kazantzidis, H. Akiyoshi, S. Bekki, P. Braesicke, M. P. Chipperfield, M. Dameris, V. Eyring, H. Garny, D. Iachetti, P. Jöckel, A. Kubin, U. Langematz, E. Mancini, M. Michou, O. Morgenstern, T. Nakamura, P. A. Newman, G. Pitari, D. A. Plummer, E. Rozanov, T. G. Shepherd, K. Shibata, W. Tian, and Y. Yamashita, , Atmospheric Chemistry and Physics, 11, 7533-7545, 2011

23. Cloud detection and classification with the use of whole-sky ground-based images, A. Kazantzidis, P. Tzoumanikas, A.F. Bais, S. Fotopoulos, G. Economou, , Atmospheric Research, 113, 80-88, 2012

24. Effects of cirrus cloudiness on solar irradiance in four spectral bands, A. Kazantzidis, K. Eleftheratos, C.S. Zerefos, , Atmospheric Research, 102, 452-459, 2011

25. The aerosol forcing efficiency in the UV region and the estimation of single scattering albedo at a typical West European site, E. Nikitidou, A. Kazantzidis, V. De Bock, H. De Backer, , Atmospheric Environment, 69, 313-320, 2013

26. On the differences of ultraviolet and visible irradiance calculations in the Mediterranean basin due to model- and satellite-derived climatologies of aerosol optical properties, E. Nikitidou, A. Kazantzidis, , International Journal of Climatology, DOI: 10.1002/joc.3638, 2012

27. Skin Cancer Risks Avoided by the Montreal Protocol—Worldwide Modeling Integrating Coupled Climate-Chemistry Models with a Risk Model for UV, Arjan van Dijk, Harry Slaper, Peter N. den Outer, Olaf Morgenstern, Peter Braesicke, John A. Pyle, Hella Garny, Andrea Stenke, Martin Dameris, Andreas Kazantzidis, Kleareti Tourpali, Alkiviadis F. Bais, , Photochemistry and Photobiology, 89: 234–246, 2013

28. Reconstructing of erythemal radiation levels in Europe for the last 4 decades, den Outer, P. N., Slaper, H., Kaurola, J., Lindfors, A., Kazantzidis, A., Bais, A. F., Feister, U., Junk, J., Janouch, M., Josefsson, W., , Journal of Geophysical Research, 115, D10102, 2010

29. Determination of measuring sites for solar irradiance based on cluster analysis of satellite – derived cloud estimations, A. Zagouras, A. Kazantzidis, E. Nikitidou, A. A. Argiriou, , Solar Energy, 97:1-11, 2013

30. The aerosol effect on direct normal irradiance in Europe under clear skies, E. Nikitidou, A. Kazantzidis, V. Salamalikis, , Renewable Energy, 68, 475-484, 2014

31. Estimation of direct normal irradiance from measured global and corrected diffuse horizontal irradiance, M.C. Kotti, A.A. Argiriou, A. Kazantzidis, , Energy, 2014

32. Further evidence of important environmental information content in red-to-green ratios as depicted in paintings by great masters, C.S. Zerefos, P. Tetsis, A. Kazantzidis, V. Amiridis, S.C. Zerefos, J. Luterbacher, K. Eleftheratos, E. Gerasopoulos, S. Kazadzis, A. Papayannis, , Atmospheric Chemistry and Physics, 14/2987-3-15, 2014

33. Accuracy of ground surface broadband shortwave radiation monitoring, L. Vuilleumier, M. Hauser, C. Félix, F. Vignola, P. Blanc, A. Kazantzidis, and B. Calpini, , Journal of Geophysical Research, 10.1002/2014JD022335, 2014

34. Cloud observations in Switzerland using hemispherical sky cameras, S. Wacker, J. Groebner, C. Zysset, L. Diener, P. Tzoumanikas, A. Kazantzidis, L. Vuilleumier, R. Stockli, S. Nyeki, N. Kampfer, , Journal of Geophysical Research, 120(2), 695-707, 2015

35. A modelling approach to determine how much UV radiation is available across UK and Ireland for health risk and benefit studies, A. Kazantzidis, A. Smedley, R. Kift, J. Rimmer, J.L. Berry, L.E. Rhodes, A.R. Webb, , Photochem. Photobiol. Sci., 14, 1073-1081, 2015

36. An Integrated Predictive Model of Population Serum 25-Hydroxyvitamin D for Application in Strategy Development for Vitamin D Deficiency Prevention, Kevin D Cashman, Andreas Kazantzidis, Ann R Webb and Mairead Kiely, , The Journal of Nutrition, doi:10.3945/jn.115.217968, 2015

37. High resolution WRF ensemble forecasting for irrigation: Multi-variable evaluation, Ioannis Kioutsioukis, Alexander de Meij, Hermann Jakobs, Eleni Katragkou, Jean-Francois Vinuesa, Andreas Kazantzidis, , Atmospheric Research, 167/156-174, 2016

38. Evaluation of WRF shortwave radiation parameterizations in predicting Global Horizontal Irradiance in Greece, Melina-Maria Zempila, Theodore M. Giannaros, Alkiviadis Bais, Dimitris Melas, Andreas Kazantzidis, , Renewable Energy, 86,831-840, 2016

39. Lightning activities and aerosols in the Mediterranean region, E. Proestakis, S. Kazadzis, K. Lagouvardos, V. Kotroni, A. Kazantzidis, , Atmospheric Research, 170,66-75, 2016

40. The effect of clouds on surface solar irradiance, based on data from an all-sky imaging system, P. Tzoumanikas, E. Nikitidou, A.F. Bais, A. Kazantzidis, , Renewable Energy, 95, 314-322, 2016

41. Site adaptation of global horizontal irradiance from the Copernicus Atmospheric Monitoring Service for radiation using supervised machine learning techniques, V. Salamalikis, P. Tzoumanikas, A. A. Argiriou, A. Kazantzidis, , Renewable Energy, 195:92-106, 2022