Ερευνητικά Έργα

Weather Intelligence for Reneable Energy (WIRE)

Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας συμμετέχει στη διεθνή δράση COST-ESSEM 1002 με τίτλο "Weather Intelligence for Renewable Energy (WIRE)". Αντικείμενο της δράσης είναι η ανάπτυξη αλγορίθμων για την ακριβή πρόγνωση του ηλιακού και αιολικού δυναμικού, με σκοπό την παροχή πληροφοριών για την αναμενόμενη ισχύ που μπορούν να παρέχουν οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.