Ερευνητικά Έργα

Ευφυές Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Ποιότητας Αέρα (SmartAQM)

Η Ποιότητα του Αέρα σε αστικά κέντρα επηρεάζει δυσμενώς την υγεία και αποδοτικότητα εκατομμυρίων ανθρώπων με άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία και ευημερία του τόπου. Η προτεινόμενη λύση βασίζεται στην πρόβλεψη από ευφυή συστήματα, τα οποία δύνανται να αντικαταστήσουν ή να λειτουργήσουν παράλληλα με μετρητικούς σταθμούς, εφόσον το κόστος τους μειωθεί και η αξιοπιστία τους βελτιωθεί. Με σωστή διαχείριση των ρυπογόνων επιχειρηματικών και ατομικών δραστηριοτήτων ως απόρροια της πρόβλεψης, ο δείκτης ΠΑ (ΑQI) εκτιμάται ότι μπορεί να βελτιωθεί ως και κατά 50% ή να μειωθεί η έκθεση των ατόμων σε επιβαρυμένο περιβάλλον με θετική αντίκτυπο στην υγεία τους.

Το έργο αποτελεί μια ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση στην ανάπτυξη νέων υλικών, μεθόδων και τεχνολογιών για την παρακολούθηση και την καταγραφή της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αποσκοπεί στη μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση ολοκληρωμένου ευφυούς τεχνολογικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων αισθητήρων και υλικών, για την μέτρηση των αερίων ρύπων και των συγκεντρώσεων σωματιδίων στον αέρα.

Σύνδεσμος: https://smartaqm.yodiwo.com/