Όργανα μέτρησης της ηλιακής ακτινοβολίας

Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών κατέχει περίπου 15 όργανα μέτρησης της ηλιακής ακτινοβολίας. Τα όργανα αυτά είτε είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα σε διάφορους σταθμούς (στα πλαίσια του προγράμματος "Ελληνικό Δίκτυο Ηλιακής Ενέργειας") είτε χρησιμοποιούνται σε πειραματικές εκστρατείες, ερευνητικές μελέτες και εργασίες κτλ.