Τα νέφη πριν και μετά τη βιομηχανική περίοδο

Η προσομοίωση των νεφών είναι εξαιρετικά δύσκολη στους αλγορίθμους (μοντέλα) μελέτης του κλίματος. 

Μια νέα μελέτη δείχνει γιατί: είτε τα σύννεφα είναι πιο μεταβλητά

είτε είναι πολύ πιο βρώμικα από ό,τι οι επιστήμονες νομίζουν.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.