Απόφοιτοι

 • Εκπονηθείσες διδακτορικές διατριβές

 • Γαλανάκη Ελισσάβετ

  Μελέτη της κεραυνικής δραστηριότητας και των καταιγιδοφόρων συστημάτων στην περιοχή της Μεσογείου

  (Επιβλέπων: Α. Αργυρίου)

 • Προεστάκης Εμμανουήλ

  Διαστημική τηλεπισκόπιση για τη μελέτη της σύνδεσης των αιωρούμενων σωματιδίων με τον ατμοσφαιρικό ηλεκτρισμό.

  (Επιβλέπων: Α. Καζαντζίδης)

 • Τζουμανίκας Παναγιώτης

  Μελέτη ατμοσφαιρικών παραμέτρων με τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων.

  (Επιβλέπων: Α. Καζαντζίδης)