Ανακοινώσεις

Συμμετοχή του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας στο 4th International Conference Energy & Meteorology (ICEM), 27-29 June 2017, Bari, Italy

Δημοσιεύτηκε στις: 01/09/2017

Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας συμμετείχε στο 4th International Conference Energy & Meteorology (ICEM), 27-29 June 2017, Bari, Italy με τις ακόλουθες παρουσιάσεις:

  1. Combined CSP – PV plants for MENA Region, D. Benitez, A. Kazantzidis, A. Al-Salaymeh, S. Bouaichaoui, A. Guizani.
  2. On the use of the MODIS collection 6 for aerosol optical properties for solar energy resource estimations over the Mediterranean region, I. Vamvakas, V. Salamalikis, A. Kazantzidis.
  3. Cloud Classification in All-Sky Images Using Residual Encoding of Local Descriptors, S. Oikonomou, I. Theodorakopoulos, S. Photopoulos, A. Kazantzidis