Ανακοινώσεις

Συμμετοχή του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας στο European Meteorological Society Annual Meeting: European Conference on Applied Meteorology & Climatology, 4-8 September 2017, Dublin, Ireland.

Δημοσιεύτηκε στις: 10/09/2017

Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας συμμετείχε στο European Meteorological Society Annual Meeting: European Conference on Applied Meteorology & Climatology, 4-8 September 2017, Dublin, Ireland, με τις ακόλουθες παρουσιάσεις:

  1. Shadow camera system for the validation of nowcasted plant-size irradiance maps, P. Kuhn, S. Wilbert, C. Prahl, A. Kazantzidis, P. Blanc, L. Zarzalejo, L. Ramirez, A. Meyer, L. Vuilleumier, R. Pitz-Paal.
  2. Estimation of cloud coverage/ type and aerosol optical depth with all-sky imagers at Plataforma Solar de Almeria, Spain, A. Kazantzidis, P. Tzoumanikas, E. Nikitidou, V. Salamalikis, S. Wilbert, P. Kuhn, P. Blanc.
  3. Determination of ultraviolet exposure and vitamin D status in a group of female adolescents in Greece, A. Kazantzidis, S. Giapoutzidou,