Ανακοινώσεις

Η δυναμική του COVID-19 στις καιρικές συνθήκες της χώρας μας

Δημοσιεύτηκε στις: 12/02/2021

Η νέα δημοσίευση του Εργαστηρίου μας, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών της Ispra, αφορά τη δυναμική μετάδοσης του COVID-19 στις καιρικές συνθήκες της χώρας μας. Το επιδημιολογικό μοντέλο συμπεριλαμβάνει την περίοδο επώασης της νόσου και τον πληθυσμό που είναι θετικός αλλά δεν έχει κλινικά συμπτώματα. Επομένως, μπορεί να βελτιώσει την ακρίβεια της εκτίμησης των κινδύνων και να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων και μέτρων ελέγχου για τη δημόσια υγεία.

Δείτε τη δημοσίευση εδώ.