Ανακοινώσεις

Δίκτυο μετρήσεων αιωρουμένων σωματιδίων στην Πάτρα

Δημοσιεύτηκε στις: 20/11/2017

Σας ενημερώνουμε για το νέο δίκτυο μετρήσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα αιωρούμενα σωματίδια στην πόλη της Πάτρας.

Η προσπάθεια ξεκίνησε πριν ένα χρόνο και σήμερα το δίκτυο αποτελείται από επτά σταθμούς μέτρησης και διαδικτυακή πλατφόρμα για την παρουσίαση της πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο και με φιλικό τρόπο.

Οι σταθμοί βρίσκονται στο Νέο Λιμάνι, στην Τριών Ναυάρχων, στην Αγυιά, στον Καστελόκαμπο, το Πανεπιστήμιο, το Ρίο και το Πλατάνι.

Μερικά σημαντικά στοιχεία για το δίκτυο:

Η χρηματοδότηση του εξοπλισμού έγινε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από πολίτες της Πάτρας

Η εγκατάσταση/συντήρηση/καλή λειτουργία των σταθμών μέτρησης και η κατασκευή της ιστοσελίδας βασίζεται  στην εθελοντική εργασία του προσωπικού του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας και των φοιτητών της μεταπτυχιακής ειδίκευσης «Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος»

Σε θέματα που αφορούν την βαθμονόμηση, τον έλεγχο και την καλή λειτουργία των οργάνων μέτρησης υπάρχει συνεργασία μεταξύ του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Τμήματος Φυσικής και του Εργαστηρίου Μελέτης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιούνται μετρήσεις  σε εξωτερικούς χώρους αλλά και σε ελεγχόμενο περιβάλλον (στον θάλαμο ατμοσφαιρικής προσομοίωσης που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο: www.patrasair.gr

 Οι παρατηρήσεις σας είναι ευπρόσδεκτες!