Ανακοινώσεις

Υπογραφή συμφωνίας με το College of Geography and Environmental Science, Northwest Normal University της Κίνας

Δημοσιεύτηκε στις: 23/10/2017

Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας με το College of Geography and Environmental Science, Northwest Normal University της Κίνας.

Βασικοί σκοποί της συμφωνίας είναι ακόλουθοι:

  1. Συνεργασία στην προώθηση κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, προτάσεων για χρηματοδότηση και συνεδρίων.
  2. Ανταλλαγή φοιτητών και διδασκόντων για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα
  3. Δημοσίευση επιστημονικών άρθρων και ανταλλαγή επιστημονικών αποτελεσμάτων.

Η αρχική συμφωνία έχει διάρκεια πέντε ετών.