Ανακοινώσεις

To πρόγραμμα EO4GEO

Δημοσιεύτηκε στις: 16/02/2021

Το ΕΟ4GEO είναι ένα πρόγραμμα του ERASMUS+ Sector Skills Alliance. Συμμετέχουν 26 εταίροι από 13 χώρες της Ε.Ε, οι οποίοι είναι μέλη του δικτύου της Ακαδημίας COPERNICUS. Προέρχονται από τον ακαδημαϊκό, το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και εξειδικεύονται στην εκπαίδευση και κατάρτιση στο διαστημικό/γεωχωρικό τομέα.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.